Наказ про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих МОН у 2018-2019 н.р.

 

Чинні програми з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, розміщено на офіційному сайті Інституту модернізації змісту освіти (http://www.imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/) та державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (http://nenc.gov.ua), Національного центру «Мала академія наук України» (http://man.gov.ua), Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (http://ukrjuntur.org.ua), Українського державного центру позашкільної освіти (http://udcpo.com.ua).