Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

_30.01.2017__ № _1/9-39____

 

 

Умови та порядок проведення третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

 

(Зі змінами, внесеними згідно з протоколом засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» № 02 від 18 січня 2017)

 

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2017» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».
 2. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

До участі у третьому (заключному) турі Конкурсу допускаються переможці другого туру, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи яких не менше   5 років.

 1. Відповідні оргкомітети другого туру до 06 березня 2017 року надсилають на поштову адресу Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 317, м. Київ, 03035):

заяву учасника третього (заключного) туру Конкурсу до центрального оргкомітету про участь у Конкурсі, написану власноруч;

згоду учасника третього (заключного) туру Конкурсу на обробку персональних даних (додаток 1);

висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність учасника третього (заключного) туру Конкурсу (обсяг – до 2 сторінок);

анкету учасника третього (заключного) туру Конкурсу (з особистим підписом) (додаток 2).

 1. Учасники третього (заключного) туру Конкурсу до 06 березня 2017 року на електронну адресу Конкурсу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) надсилають:

інформаційну картку учасника третього (заключного) туру Конкурсу (додаток 3);

портретне фото (формат JPEG, 400х400 пікселів).

 1. Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться в очній формі у другій половині квітня.
 2. Під час відбіркового етапу третього (заключного) туру Конкурсу учасник у довільній формі представляє власний досвід роботи (тривалість – до 10 хв.; можливе використання персонального Інтернет-ресурсу; не оцінюється та не впливає на результат відбіркового етапу).
 3. Конкурсні випробування третього (заключного) туру Конкурсу.

7.1. Відбірковий етап:

«Тестування з фахової майстерності» (питання готуються фаховим журі         у кількості втричі більшої за кількість питань, передбачених для конкурсного випробування, та обираються шляхом таємного жеребкування; конверт з питаннями відкривається у день проведення тестування), 40 балів;

«Практична робота» (зміст роботи визначається фаховим журі відповідно до специфіки навчального предмета), 40 балів;

«Майстер-клас» (представляється у відеозапису тривалістю до 30 хв. та передбачає проведення співбесіди з учасником до 15 хв.), 20 балів (змінено відповідно до протоколу засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» № 02 від 18 січня 2017).

7.2. Фінальний етап:

«Урок» (теми обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми відповідного предмета, розподіляються серед учасників шляхом жеребкування), 50 балів;

«Навчальний проект» (проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування), 30 балів;

«Експертиза підручника» (фахове журі визначає одну логічно завершену тему), 20 балів.

 1. Відеозаписи конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу розміщуються щодня на офіційній сторінці Конкурсу.
 2. Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.
 3. Оцінювання конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу.

10.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

10.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, бали вносяться до оціночної відомості відповідного конкурсного випробування, член журі підписує та здає відомість секретарю журі одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного випробування.

10.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

10.4. Зведені відомості кожного конкурсного випробування підписуються головою та секретарем фахового журі, розміщуються щодня на офіційній сторінці Конкурсу у сканованому вигляді.

10.5. Рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються головою, секретарем та всіма присутніми членами фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

 1. Для участі у фінальному етапі третього (заключного) туру Конкурсу у кожній номінації визначається 12 конкурсантів, які відповідно до рейтингового листа відбіркового етапу набрали найбільшу кількість балів.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності».

Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

 1. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які посіли друге та третє місця.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

 1. Рішення фахового журі третього (заключного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують голова та секретар фахового журі.
 2. Підсумки відбіркового та фінального етапів третього (заключного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.
 3. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

Кожний переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця у кожній номінації, – по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

 1. Громадське спостереження.

         16.1. З метою формування незалежного уявлення про хід третього (заключного) туру Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – Спостерігачі).

16.2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації.

16.3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації.

16.4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг третього (заключного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів фахових журі тощо.

16.5. Висновок про перебіг третього (заключного) туру Конкурсу Спостерігачі мають довести до організаторів у письмовій формі.

          16.6. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

 

_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Згода

на збір та обробку персональних даних

 

Я,      ________________________________________________________,

паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду центральному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі в третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та заходах, що пов’язані з його проведенням.

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ін.).

 

 

«____» __________ 2017 р. _______________ / _______________________ /

                                                                                                                (підпис)                                                                              (ПІБ)

 

Підпис ______________________________________ підтверджую.

 

Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /

                                                                          (підпис)                                                                                (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Анкета

учасника третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»

у номінації ________________________

 

1.    

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2.    

Дата народження

 

3.    

Домашня адреса з поштовим індексом

 

4.    

Мобільний телефон

 

5.    

Електронна пошта

 

6.    

Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання, спеціальність за дипломом)

 

7.    

Стаж роботи:

                                                  загальний

 

                       педагогічний

 

8.    

Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту), телефон з кодом, електронна адреса

 

9.    

Посада

 

10.            

Кваліфікаційна категорія

 

11.            

Звання

 

12.            

Державні, урядові нагороди, відзнаки Верховної Ради України, відомчі заохочувальні відзнаки (рік нагородження)

 

 

 

 

«____» _________  2017 р.                                      _______________ /____________ /

 

 

 

 

 

Додаток 3

Інформаційна картка

учасника третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

у номінації ________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)

 

Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

 

Педагогічний стаж

 

Кваліфікаційна категорія

 

Звання

 

Педагогічне кредо

 

Технології, методи та форми, що використовуються

у навчально-виховному процесі

 

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

(у формі есе)

 

Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності)

 

Посилання на розміщення відеозапису майстер-класу

(доповнено відповідно до протоколу засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» № 02 від 18 січня 2017)

 

     

Конкурсні випробування

третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

 

Відбірковий етап (25 учасників)

 

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: перевірити знання конкурсантів з фаху, методики викладання предмета, психології та педагогіки.

Формат: комп’ютерне тестування (40 питань: 10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і методика).

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння транслювати власний досвід учасникам майстер-класу.

Формат: відеозапис майстер-класу у формі міні-тренінгу «учитель – учителю» тривалістю до 30 хв., відповіді на питання журі під час відбіркового етапу третього (заключного) туру конкурсу до 15 хв.

(Змінено відповідно до протоколу засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» № 02 від 18 січня 2017).

Аспекти, на які слід звернути увагу:

знання сучасних ідей та теорій з теми майстер-класу;

методично грамотне формулювання теми майстер-класу;

дотримання принципу майстер-класу – «Я знаю, як це робити. Я навчу вас»;

представлення власних методичних знахідок та коментування методичної доцільності їх використання;

дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав, зазначення авторів ідей, технологій, що використовуються у ході майстер-класу;

залучення учасників майстер-класу до активної діяльності, практичне опрацювання представлених методів та прийомів роботи;

розміщення відеозапису майстер-класу на персональному Інтернет-ресурсі (за наявності) або на сайті обласного закладу післядипломної педагогічної освіти або загальноосвітнього навчального закладу (доповнено відповідно до протоколу засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» № 02 від 18 січня 2017).

Орієнтовні критерії оцінювання: актуальність теми і змісту майстер-класу, методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду); застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань; застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів; доцільне застосування мультимедійних засобів; оригінальність проведення; педагогічний такт, професійне спілкування з аудиторією; предметна культура; володіння державною мовою; дотримання часового регламенту. 

Конкурсне випробування «Практична робота»

Мета: перевірити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат залежить від навчального предмета та визначається членами фахового журі.

Як приклад: лабораторна робота з біології, музикування з музичного мистецтва, робота з базами даних з інформатики, розроблення етапів роботи над художнім твором за програмою початкової школи.

Критерії оцінювання розробляються членами фахових журі відповідно до формату практичної роботи.

Фінальний етап (12 учасників)

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хв.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми відповідного предмета; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Аспекти, на які слід звернути увагу:

використання у ході уроку технологій, методів, прийомів, про які заявлено в інформаційних картках та презентовано під час попередніх конкурсних випробувань;

формування ключових і предметних компетентностей;

мотивація учнів до самостійної навчальної діяльності;

оптимальне співвідношення індивідуальної й групової роботи учнів;

доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій, організаційних форм;

дотримання часового регламенту.

Орієнтовні критерії оцінювання: володіння дидактичними та фаховими знаннями, навчальним матеріалом; науковість та доступність викладення навчального матеріалу; досягнення мети й завдань уроку; дотримання архітектоніки уроку; відповідність методів, форм, прийомів роботи, засобів навчання завданням уроку і змісту навчального матеріалу, їх оптимальне поєднання; доцільність використання інноваційних педагогічних технологій, ІКТ; активізація пізнавального інтересу учнів; організація самостійної діяльності учнів; індивідуальний та диференційований підходи до учнів; реалізація діяльнісного підходу; наявність завдань, пов’язаних із формуванням ключових і предметних компетентностей; реалізація міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань; психологічний та виховний аспекти уроку; зміст, форми, доцільність, диференційованість та обсяг домашнього завдання; володіння державною мовою, дотримання культури мовлення педагога та учнів; особистісні якості вчителя.

Конкурсне випробування «Навчальний проект»

Мета: перевірити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.

Формат: розроблення у межах визначеного часу та презентація технологічної карти навчального проекту тривалістю до 20 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв.

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування.

Аспект, на який слід звернути увагу:

технологічна карта проекту містить: проблему, тему, мету, завдання, план реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачувані результати.

Орієнтовні критерії оцінювання: відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; планування та організація самостійної дослідницької діяльності учнів; доцільне використання дослідницьких та пошукових методів; створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного настрою; методи та форми оцінювання; структурна цілісність проекту; змістовність, науковість проекту; логіка та послідовність виконання проекту.

Конкурсне випробування «Експертиза підручника»

Мета: перевірити вміння конкурсантів аналізувати навчальний та науково-методичний апарат підручників для загальноосвітніх навчальних закладів.

Формат: підготовка експертного висновку на одну логічно завершену тему підручника.

Підручник та тема обираються головою журі.

Аспекти, на які слід звернути увагу:

в експертному висновку має бути висвітлено: відповідність навчальній програмі; характеристика науковості викладу навчального матеріалу; реалізація особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; спрямованість на формування мотивації до навчання, критичного мислення; раціональний розподіл тексту на основний і додатковий; побудова, структура, мова текстів; діалогічність текстів; дидактична доцільність ілюстративного матеріалу; ефективність апарату засвоєння знань; наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності; наявність завдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності; спрямованість завдань на розвиток логічного мислення, пізнавального інтересу, інтелектуальних та творчих здібностей; забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій;

експертиза здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для учнів                  8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, схвалених вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол № 1 від 21 січня 2016 року).

Орієнтовні критерії оцінювання: аргументованість, обґрунтованість, вичерпність.

 _________________________________