Бухгалтерська звітність 

 


Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типових освітніх та навчальниих програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти ” від 21.03.2018 №268

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня” від 20.04.2018 №405

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” від 20.04.2018 №406

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня” від 20.04.2018 №407

НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” від 20.04.2018 №408

Лист МОН України “Нетипові програми” №1/9-344 від 25.05.2018

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415 
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

Загальна середня освіта

«Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році» (Лист МОН України від 03.07.2018 р. № 1/9-415);

«Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів 1 класу» (Наказ МОН України від 20.08.2018 р. № 923);

«Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу» (Наказ МОН України від  20.08.2018 р. №924);

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти» (Лист МОН України від 20.08.2018 № 1/9-503);

«Методичні рекомендації щодо формування освітніх програм та навчальних планів ЗЗСО на 2018-2019 н.р.»;

«Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018 р.№407);

«Про деякі питання щодо організації виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018-2019 н.р. « (Лист Мон України від  07.08.2018 р. №1/9-486);

«Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкових класів «  (Лист МОН України 02.04.2018 р. №1/9-190).

 

Нормативні документи для розроблення освітньої програми

  З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2018-2019 н.р.освітня програма закладу освіти розробляється на основі:

  • для 1 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);
  • для 2-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407);
  • Типових освітні х програми закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказами МОН.

  Освітню програму можна розробляти для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

 
 
 
 

Методичні рекомендації

Довідкові матеріали

Моніторинг якості освіти

Нормативно-правова база


Дошкільна освіта

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Загальні відомості

Нормативно-правова база

Довідкові матеріали

Методичні рекомендації

Програми розвитку дітей


Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини