1.Рік створення методичної установи.

1946-1967 рр. -  педкабінет.

2. Зміни назви і статусу методичної установи.

1967-1995 рр. – методкабінет відділу освіти Тернопільського міськвиконкому.

1985-2012 − Інформаційно-методичний центр освіти м. Тернополя, створений  шляхом реорганізації методичного кабінету, фільмотеки управління освіти на підставі рішення Тернопільської міської ради від 08.09.1995р. № 750.

З 2012 р. − Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, створений  шляхом реорганізації ІМЦО на підставі рішення Тернопільської міської ради від 16.02.2012 р. № 6/19/121.

3.Список керівників (завідувачів, директорів) за період існування методичної установи.

Комарова Катерина Дмитрівна  - 1949-1950 рр.

Зикова Надія Іванівна – 1950-1963 рр.

Красовська Катерина Ярославівна – 1963–1967 рр.

Барановський Дмитро Васильович  - 1967–1969 рр.

Михальчук Євгенія Дмитрівна -  1969-1971 рр.

Лазарчук Василь Дмитрович – 1971-1974 рр.

Клімов Валерій Володимирович – 1974р.

Колевчук Йосип Миколайович – 1974–1975 рр.

Ціщик Володимир Гнатович – 1975–1980 рр.

Глущенко Зінаїда Петрівна – 1980-1981 рр.

Войтович Марія Йосипівна – 1981р.

Чечайлюк Ольга Петрівна – 1981-1985р.

Рибальченко Катерина Єгорівна – 1985–1986 рр.

Шлапак Ганна Федорівна – 1986-2002 рр.

Николин Микола Миколайович – 2002–2007 рр.

Крижанівський Анатолій Васильович – 2007р.

Соболяк Любов Євгенівна – 2007-2012 рр.

Николин Микола Миколайович – 2012-2014 рр.

Литвинюк Галина Іванівна – з 2014 р.

4. Науково-методичні проблеми, над якими працювала методична служба в різні роки.

1. Активізація розумової діяльності учнів.(1965р.)

2. Перехід шкіл на кабінетну систему навчання.(1970р.)

3. Використання ТЗН у навчально-виховному процесі. (1975р.)

4. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Перехід на новий зміст освіти. (1980р.)

5. Перехід на навчання дітей з шестирічного віку. (1987р.)

6.Інноваційні підходи до науково-методичної і психологічної підготовки вчителів в умовах переходу на новий зміст і структуру середньої освіти. (2000-2005 рр.)

7. Компетентнісно зорієнтовані підходи до методичного забезпечення національної освіти та виховання. (2008-2010 рр.)

8. Модернізація структури методичної роботи в контексті реформування вітчизняної освіти (2010-2014 рр.).

9. Створення умов для подальшої модернізації навчальн-виховного процесу на засадах освітніх інновацій та стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів міста (з 2014 р. по 2018 р.).

10. Створення компетентнісного методичного простору в умовах реформування освіти (з 2018 р.)

5.Всеукраїнські експериментальні майданчики в освіті Тернополя 1946-2016 рр.

1. Впровадження авторського курсу «Духовна історія Україна» (ТУГ,1992-2000).

2. «Школа розвитку» (ТСШ (ІМ), 2000-2004).

3. Формування економічного мислення молодших школярів (ТСПШ (ОЕ), 2003-2007).

4. Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього» (2008-2015).

5. Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх закладів (2009-2010).

6. Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (2008-2010).

7. Формування успішної особистості в альтернативній освітній парадигмі (2008-2013).

8. Школа інтелекту (з 2014 р.).

9. Пілотне дослідження ефективності впровадження системи стимулювального моніторингу якості навчання та педагогічної і управлінської компетентності (з 2015 р.).

10. Школа педагогів нової формації (з 2016 рр.).

11. Міжгалузева лабораторія компетентного методиста (з 2018 р.)

12. Освітнє трансфер-містечко  інноваційних можливостей #T'mistechkо (з 2018 р.)

6. Структурні підрозділи.

2003 р. − організаційно-методичний, інформаційно-аналітичний, соціально-педагогічний сектори.

2012 р. – відділи перспективних педагогічних технологій та інноваційних методик, інформаційно-аналітичного менеджменту та само менеджменту, соціопедагогічного забезпечення сприятливого освітнього середовища, міська психолого-медико-педагогічна консультація.

2014 р. – Науково-дослідницька лабораторія якості освіти обдарованої дитини. Навчально-виховний відділ інноваційних технологій. Організаційно-технологічний відділ. Міська психолого-медико-педагогічна консультація.

2018 р. - Науково-дослідницька лабораторія якості освіти обдарованої дитини. Навчально-виховний відділ інноваційних технологій. Організаційно-технологічний відділ. Інформаційно-аналітичний відділ. Організаційно-координаційний відділ.

7. Найцікавіші  події в останні роки історії методичної служби міста.

2013-2015 рр. − технопарк «Парадигма освітніх інновацій»(І-ІІІ).

2015-2016 рр. – альманахи «Освіта Тернополя: досвід, проблеми, перспективи» (видавництво «Підручники і посібники»).

2015-2016 рр. − участь у 6 та 7 Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (2015 – срібна медаль; 2016 − золота медаль).

2017 р. - участь у 8  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2018 р. - участь у 9  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).