Ольга Петрівна окреслила основні напрямки  реалізації державних освітніх стандартів освіти, запропонувала продовжити реалізацію Концепції національного-патріотичного виховання дітей та молоді, міської програми впровадження освітньої філософії Української хартії вільної людини.

РІШЕННЯ

Серпневої конференції педагогічних працівників м.Тернополя (2017р.)

 1. Спрямувати роботу управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, педагогічних колективів навчальних закладів міста на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах переходу до Нової української школи, зокрема, запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня у 2017 - 2018 н.р.
 2. Продовжити реалізацію Концепції національного-патріотичного виховання дітей та молоді, міської програми впровадження освітньої філософії Української хартії вільної людини.
 3. Продовжувати роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти для повного задоволення потреб громади міста.
 4. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
 5. Розвивати мережу гуртків та творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти відповідно до потреб, інтересів дітей та учнівської молоді, а також запитів батьків та громадян. Вийти з пропозицією до міської ради про створення Центру позашкільної освіти на базі тернопільського центру дозвілля ім.Довженка.
 6. Здійснювати методичний супровід впровадження у навчальний процес інноваційних технологій, завдань особистісно орієнтованого навчання.
 7. Продовжити роботу зпроведення моніторингово-прогностичних досліджень з актуальних проблем функціонування освіти міста.
 8. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та до профільної підготовки; забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.
 9. Створювати умови для розвитку творчих здібностей дітей та студентів, їх навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.
 10. Забезпечити проведення заходів у рамках 2017-2018 н .р. як Українсько-німецького року мов.
 11. Сприяти участіо світян Тернополя у Міжнародних педагогічних виставках, всеукраїнських освітніх проектах, поширенню перспективного педагогічного досвіду працівників навчальних закладів міста.
 12. Забезпечити кваліфікований психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.
 13. Забезпечити проведення у навчальних закладах міста заходів щодо формування здорового способу життя.
 14. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів для успішної реалізації Державних стандартів освіти.