Міжнародний проект Європейської Комісії, Європейського Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради Європи "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю" (ЄМШСЗ).

Школа сприяння здоров'ю – це освітня установа, в якій в процесі навчання і виховання на основі нових технологій, в умовах, сприятливих для стану здоров'я дітей і дорослих, здійснюється усвідомлене педагогами, медичними працівниками і батьками формування культури здоров'я.  Це відбувається за активної участі самих дітей. Основи діяльності школи сприяння здоров'ю складають: розвиваюче навчання і виховання, лікувальна педагогіка, здоров'язбережувальні  технології, динамічне спостереження за станом здоров'я дітей, медико-педагогічна активність сім'ї. Принципи  Школи сприяння здоров'ю, що систематично реалізовуються в практиці освітньої установи, дозволяють мінімізувати певну частину шкільних факторів ризику.

Ідея проекту ЄМШСЗ є подальшим розвитком стратегії ВООЗ «Здоров'я для всіх» та «Здоров'я через освіту» і співзвучно їй. Перспективним напрямом проекту є визначення того, що кожен освітянський заклад, як частина суспільства, має стати школою здоров'я. Навчання у школі буде успішним і мінімально травматичним для психіки дитини, коли буде строго координуватися з віковими фізіологічними і психологічними можливостями та врахуванням спадкоємного  потенціалу молодої особистості.

Концепція проекту ЄМШСЗ передбачає «холістичний» всебічний, всеоб'ємний підхід до вирішення проблеми здоров'я всього колективу в усіх аспектах повсякденного життя (діяльності) навчального закладу та пропаганду здорового способу життя поза його межами. Згідно з положенням проекту ЄМШСЗ сприяння здоров'ю в освітянському закладі має стати пріоритетним напрямом та центральним елементом усього навчально-виховного процесу і всієї діяльності закладу, а не обмежуватися лише медично-профілактичними заходами та впровадженням окремих чи інтеграційних предметів з навчання здоров'ю учнів.

На першому етапі основною метою проекту ЄМШСЗ є відпрацювання моделей такої діяльності в закладах освіти, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров'я школярів та вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, переорієнтації навчально-виховного процесу для цілеспрямованої роботи з  формування  валеологічної свідомості та здорового способу життя.

ТЗОШ №19 долучена до Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’я на основі наказу МОЗ України та Міністерства освіти України №№ 206/272 від 20.07.98  «Про подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю" в України"( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N157/281від 29.04.2002, N268/411від 17.07.2002 )

ТЗОШ №11,20,25,ТНВК ШМЛ №15, ТНВК «Спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад» №35 ,Тернопільський дошкільний навчальний заклад №34 ,Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 27 долучені до регіональної мережі Шкіл сприяння здоров’ю у 2017році.