У період із 01 по 20 грудня 2019 року було проведено VІІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій – 2020».

У конкурсі взяли участь педагоги із 26 навчальних закладів – викладачі коледжу ім. В.Чорновола, ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, вихователі ЗДО, вчителі та практичні психологи ЗДО, ЗЗСО, ЗПО. Відповідно до Положення конкурс проходив у два етапи. На заочний етап було подано 33 роботи, тематика яких відповідала таким напрямам:

 • Інноваційне освітнє середовище навчального закладу.
 • Проєкт моделі внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.
 • Модель профільної школи (ліцею) в умовах реформування освіти.
 • Дієвість оновленої методичної структури закладу.
 • Роль психологічної служби у створенні безпечного освітнього середовища закладу.
 • Вплив розвивального середовища  ЗДО на формування компетентностей дітей дошкільного віку.

Члени журі оцінювали конкурсні роботи згідно із критеріями, зазначеними в Положенні. Враховували  презентабельність – виразність інноваційної ідеї, рівень її представлення, популярність ідеї в навчальному закладі; технологічність – чіткий алгоритм апробації; прогресивність – актуальність і науковість змісту, наявність нових ідей, здатність автора не тільки до методичного, а й наукового узагальнення досвіду роботи; ексклюзивність презентованого матеріалу; ефективність його використання в дієво-практичній сфері закладу, а також естетику оформлення  конкурсних матеріалів. 

Для презентації під час очного етапу було відібрано 11 робіт, які відповідали окресленим вимогам,  зміст текстових матеріалів включав формулювання основної ідеї, обґрунтування її актуальності і практичної значущості; формулювання конкретної мети й завдань, що випливають з основної ідеї; покроковий опис їх реалізації із виокремленням конкретних інноваційних підходів, методик, методів, технологій, інструментів тощо.

Нові підходи інноваційного освітнього розвитку навчальних закладів, сучасне педагогічне мислення, ставлення вчителя до своєї діяльності в номінації «Інноваційне освітнє середовище навчального закладу».презентували педагогічні працівники ТЗОШ І -ІІІ ст. № 11, ТУГ ім. І. Франка, ТЗОШ І -ІІІ ст. № 28, ЗДО № 17. Модель сучасного, безпечного освітнього середовища, яке сприятиме розвитку закладу освіти відповідно до запитів суспільства та сучасних вимог, представили практичний психолог ТУГ ім. І. Франка О. Г. Колісник та заступник директора з навчально-виховної роботи О. П. Ензельт. Практичне використання авторських вправ «Мотиватор», «Еврика», «Арсенал ідей» продемонструвала вчитель початкових класів ТЗОШ І -ІІІ ст. № 11 Т. З. Задоріжна, а також  показала дієвість інтерактивного, особистісно зорієнтованого навчання на основі постійного розвитку креативного мислення учнів. Вихователь ЗДО № 17 О. О. Слебедюк у роботі «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами кінезіологічних вправ» окреслила роль та вплив інтелектуальних вправ на розвиток вольових, емоційних сторін особистості дитини. Інноваційну теорію пізнання множинного інтелекту учнів як системи формування математичної компетентності сучасних здобувачів освіти було запропоновано в роботі директора ТЗОШ І -ІІІ ст. № 28 Л. А. Вавринів, визначено головні аспекти щодо ефективного впровадження в закладі.

    Заслуговують на увагу роботи практичних психологів ЗДО, ЗЗСО і ЗПО. Діяльність психологічної служби закладів освіти, яка діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов життєдіяльності та розвитку особистості, була представлена в роботах практичних психологів ЗДО № 27, ЗДО № 1 , ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10, ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» в номінації «Роль психологічної служби у створенні  безпечного освітнього середовища закладу». Практичний психолог ЗДО № 1 Н. В. Греняк презентувала різні ефективні варіанти психологічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах стихійної інтеграції в освітнє середовище дошкільного закладу.

У роботі тифлопедагога ЗДО № 27 Г. В. Рохман шляхом використання в роботі інноваційних технологій яскраво простежується позитивна динаміка в розвитку функцій зорового сприймання в дітей з особливими освітніми проблемами. Окреслено чіткий алгоритм апробації ідеї,  її ексклюзивність та оригінальність реалізації. Практичний психолог ТЗОШ № 10 С. О. Хабло висвітлила результати апробації корекційної програми для дітей із затримкою психічного розвитку, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти міста. Шляхи створення безпечного середовища в закладі позашкільної освіти представлено в роботі педагога КЗ ТМР ЦТДЮ І. М. Прачук. Проблема підвищення рівня поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми та способи формування навичок безпечного перебування учнів за межами України окреслено в роботі практичного психолога ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Л. М. Собчак.

У номінації «Проєкт моделі внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності» члени журі відзначили  роботу завідувача навчально-методичної лабораторії Галицького коледжу ім. В. Чорновола М. Л. Глинської, яка презентувала особливості здійснення «Діагностики професійної діяльності педагогічного працівника у системі методичної роботи коледжу» як ефективного інструменту оцінювання рівня освітньої діяльності кожного викладача коледжу.

У номінації «Вплив  розвивального середовища  ЗДО на формування компетентностей дітей дошкільного віку» заслуговує на увагу робота, у якій представлено розробку  траєкторії розвитку творчості як ціннісного орієнтиру вихованців закладу дошкільної освіти, підготовлена практичним психологом  ТНВК № 35 С. В. Ханенко. Однак під час очного туру робота не була запрезентована.

За результатами конкурсу вітаємо переможців:

 1.  Серед закладів професійно-технічної освіти, коледжів та гімназій визнати переможцями та преміювати одноразовою грошовою винагородою таких педагогів:
 • за І місце – Глинську М.Л., завідувача навчально-методичної лабораторії Галицького коледжу ім. В. Чорновола;
 • за ІІ місце – Ензельт О.П., заступника директора ТУГ ім. І. Франка; Колісник О.Г., практичного психолога ТУГ ім. І. Франка;                  
 • за ІІІ місце – Собчак Л.М., практичного психолога ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі;
 1. Серед закладів дошкільної та загальної середньої освіти визнати переможцями та преміювати одноразовою грошовою винагородою таких педагогів:
 • за І місце – Задоріжну Т.З., вчителя початкових класів ТЗОШ І -ІІІ ст. № 11;
 • за ІІ місце – Рохман Г. В., тифлопедагога ЗДО № 27;
 • за ІІІ місце – Хабло С.О., практичного психолога ТЗОШ № 10; Вавринів Л.А., директора ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28.
 1. Визначити переможцями у номінаціях та нагородити дипломами таких педагогічних працівників:
 • у номінації «Розвивальне середовище» – Слебедюк О.О., вихователя ЗДО № 17;
 • у номінації «Інклюзивний освітній простір» – Греняк Н.В, психолога ЗДО № 1;
 • у номінації «Безпечне освітнє середовище» – Прачук І.М., психолога КЗ ТМР ЦТДЮ.

Як показали результати, конкурс сприяв підвищенню професійної компетентності педагогів, популяризації педагогічних здобутків педагогів-новаторів  та інших учасників освітнього процесу; презентації апробованих педагогами інновацій, які сприяють розвитку навчального закладу в обраному напрямі; активізував роботу навчальних закладів із пошуку шляхів організації освітніх, педагогічних і управлінських нововведень; виявив рівень готовності педагогічних колективів та керівників до пошуково-дослідницької роботи як основної форми інноваційного пошуку; мотивував до створення  перспективних моделей інноваційного середовища закладу освіти тощо.