#T'mistechkо

#02 T’mistechko

17-18 квітня 2019 року для ініціативних та креативних педагогів м. Тернополя працювало  Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей #02Tmistechko – 2019, яке організовувало і провело  управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільських комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Стартувало #T’mistechkо у Галицькому коледжі ім. В’ячеслава Чорновола.

Під час презентаційної локації директор ТКМЦ НОІМ Г.І.Литвинюк ознайомила присутніх – керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, їх заступників із темою #02Tmistechkа: «Проектування компетентнісних задач як стратегічна складова компетентнісної освіти» та метою: розкриття логіки компетентнісно зорієнтованих завдань і компетентнісних задач як засобу підвищення професійної компетентності педагогів. Презентувала структуру освітнього трансфер-містечка,  окреслила основні завдання, поставлені перед методистами ТКМЦ НОІМ. Литвинюк Г.І. довела, що  в умовах сучасного суспільства особливої актуальності набуває компетентнісний підхід до системи освіти, який полягає в тому, щоб не збільшувати обсяги інформованості людини в різних предметних галузях, а допомогти їй самостійно розв’язувати проблеми в незнайомих ситуаціях.
Вирішенню поставлених завдань сприятиме навчання педагогів проектувати компетентнісні завдання та компетентнісні задачі, обов‘язковими компонентами яких є опис технологічних ситуацій з опорою на раніше засвоєні технологічні знання чи особистий досвід учнів. Директор ТКМЦ НОІМ  зробила основний акцент на тому, що саме проектування та розв’язування компетентнісних задач та завдань дасть змогу педагогам сформувати в учнів на основі предметних компетентностей ключові компетентності відповідно до вимог Нової української школи, сприятиме всесторонньому розвитку особистості.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради О.П.Похиляк відзначила, що методична служба міста працюючи на випередження, продумала та підготувала методичні заходи для педагогічних працівників, які є актуальними та інноваційними на сучасному етапі, готують нових учителів до роботи в Новій українській школі, сприяють підвищенню їх професійних компетентностей. Відзначила ефективну та плідну співпрацю з науковцями з ТНПУ ім. В.Гнатюка – О.В.Барною,  Н.Р.Балик, Г.П.Шмигер, Г.І.Фальфушинською, Г.Р.Генсерук, Г.М.Скасків, О.В.Гузар.

О.П.Похиляк сказала, що освіта для Тернополя є пріоритетом. Досягнення освітян міста визнані на державному та міжнародному рівнях. Начальник УОН ТМР нагородила золотими, срібними та бронзовими медалями переможців Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2019».

Учасники презентаційної та змістової локацій високо оцінили дефіле вихованців Галицького коледжу ім .В.Чорновола, які продемонстрували нові колекції українського одягу.

У змістових локаціях над проектуванням компетентісних задач під керівництвом науковців ТНПУ ім. В.Гнатюка плідно та активно у творчій атмосфері працювали керівники ЗЗСО, ЗПО, ВПТУ, ЗДО (підлокація «Мотиваційна»), заступники  директорів навчальних закладів міста (підлокація «Формувально-моделююча») та методисти ТКМЦ НОІМ (підлокація «Компетентнісно-методична»).

Питання  «Необхідності імплементації та оцінки ефективності компетентнісного підходу в новій українській школі» обговорювали в «Мотиваційній» підлокації керівники ЗЗСО, ЗПО, ВПТУ (модератор Фальфушинська Г.І., проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В.Гнатюка). «Комунікативну компетентність як складову професійної компетентності керівника» розкрила керівникам ЗДО О.В.Гузар, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка долучилися також до організації та проведення занять у компетентнісно-методичній та змістовій локаціях. Завідувач кафедри інформатики та методики її навчання доц. Н.Р.Балик та викладачі кафедри Г.П.Шмигер, О.В.Барна, Г.Р.Генсерук, Г.М.Скасків підготували авторські інноваційні курси та виступили у ролі менторів на науково-практичному семінарі із заступниками директорів з НВР (ІІ – ІІІ ст.) з питань реалізації технології створення компетентнісних задач у контексті вимог PISA, з методистами ТКМЦНОІМ – з технології створення комплексних компетентнісних завдань. Як коучі формувально-моделюючої підлокації провели майстер-клас для заступників директорів з НВР (І ст.) з моделювання компетентнісних задач у початковій школі та воркшоп із заступниками директорів з методичної роботи з проблем створення та використання на практиці компетентнісних завдань у системі роботи вчителя-предметника.

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В.Гнатюка О.С.Боднар для заступників директорів з виховної роботи провела тренінг «Оцінювання вихованості учня як складова компетентності класного керівника». Учасники тренінгу мали змогу спробувати укласти інструмент оцінювання для проведення інституційного аудиту.

Надзвичайно ефективною, практично зорієнтованою та цікавою була робота методистів і педагогів у компетентнісно-змістових локаціях 18.04 2019 року.

Для вчителів української словесності, мистецьких дисциплін, предмета «Захист Вітчизни» в актовій залі ТКМЦ НОІМ відбулося інтерактивне «квіткове» заняття з теми «Комплексні компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб формування універсальних навичок XXI століття». Учителі працювали в групах – «букетах», демонструючи високий рівень креативності й зацікавленості в темі. Вони творчо презентували філологічний, музичний, художній і військово-патріотичний «букети», створювали моделі компетентнісно зорієнтованих завдань та компетентнісних задач.

Для учителів початкових класів на базі ТЗОШ № 14 проведено воркшор, під час якого педагоги набували вмінь планувати, конструювати компетентнісно зорієнтовані завдання (КЗЗ) з метою  формування ключових  і предметних компетентностей, впровадження компетентнісного підходу до навчання молодших школярів. Під час розробки КЗЗ, педагоги переконались у тому,  що такі завдання сприятимуть забезпеченню учнів не предметними знаннями, а навчать застосовувати їх у житті, мотивуватимуть на отримання нових знань, формуватимуть цілісне уявлення школярів про світ.

У ТЗОШ І-ІІІ ст.№18 для вчителів історії, правознавства, громадянської освіти та трудового навчання проведено дискусійне заняття на тему: «Формування навчальних дій через використання компетентнісних задач на уроках історії та трудового навчання».     Педагоги дізналися, як складати компетентнісні задачі, який алгоритм їх розв’язання, які засоби можуть бути використані для подання їх розв’язку.

На базі Галицького коледжу ім.В.Чорновола працювала компетентнісно-змістова локація вчителів іноземних мов та педагогів-організаторів з теми «Інструменти та ресурси формувального оцінювання компетентностей учасників освітнього процесу». Під час воркшопу методисти разом із педагогами розглянули різницю між формувальним і традиційним оцінюванням та продемонстрували дієві техніки формувального оцінювання. Педагоги ознайомилися з методикою створення компетентнісних задач та навчалися практичному їх вирішенню. Учасники воркшопу долучилися до інтерактивного опитування на платформі Mentimeter, використати на практиці техніки SpeedDating та Bricolage, проклали маршрут за допомогою інструментів інтерактивної дошки та презентували його аудиторії.

Для учителів зарубіжної літератури, християнської  етики та класних керівників 6-7 класів у ТЗОШ І-ІІІ ст. №  4 проведена компетентнісно-змістова локація з теми «Алгоритм розв’язування компетентнісних задач в освітньому процесі». У формі методичного навігатора були проведені два блоки теоретично-практичного заняття. Педагоги презентували власний досвід у формуванні та розв’язанні компетентнісних завдань, ознайомилися  з новими типами уроків та використанням компетентнісних задач на різних етапах уроку.

У ТНПУ ім.В.Гнатюка для учителів хімії, біології, основ здоров’я та географії проведено практикум на тему: «Проектування інтегрованих завдань як стратегічної складової компетентнісної освіти». Під час пленарного засідання заходу  з педагогами працювали доктор педагогічних наук, професор ТНПУ ім. В.Гнатюка Степанюк А.В. з теми «Система завдань як засіб інтеграції змісту природничої освіти на основі причинно-системного підходу»;  через skype-зв’язок з кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником, заступником директора інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи, автором інтегрованого курсу  “Природничі науки Засєкіною Т.М., яка розповіла про хід експериментального дослідження з упровадження інтегрованого курсу «Природничі науки»  та Вавринів Л.А., директором ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28, учителем експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки», яка розповіла про особливості викладання нового курсу в навчальному закладі.  Проведено також тренінгові заняття з теми «Моделювання інтегрованих завдань з метою формування природничо-наукових компетентностей школярів». Учасники тренінгу складали та розв’язували компетентнісно орієнтовані завдання, використовуючи різноманітні методичні техніки.

У ЗДО № 29 для вихователів ЗДО та НВК проведено практично зорієнтоване заняття у формі воркшопу на тему: «Компетентісно зорієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцтностей у дітей дошкільного віку». Учасники заходу навчалися практично складати та розв’язувати  компетентісні задачі.

У Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка відбулося засідання локації на тему: «Проектування і моніторинг обдарованості дітей підліткового віку». У роботі локації взяли участь психологи, педагоги організатори та вчителі, що працюють з обдарованими учнями. Методисти ТКМЦ В.М.Сеньків розкрив «Мотиваційні аспекти роботи з обдарованими дітьми»; А.Д.Трофимчук висвітлив питання  «Педагогічна діагностика обдарованих дітей»; Галина Несмашна – «Формування індивідуальної стратегії розвитку обдарованої дитини через використання теорії множинного інтелекту Г.Гарднера».

«Інтеграційні процеси в роботі бібліотекарів ЗЗСО» обговорювали бібліотекарі міста в бібліотеці-філії № 3 для дітей.

Питання «Проектування компетентістних задач на уроках спортивних ігор» у ТНПУ ім. В.Гнатюка розглядали учителі фізичної культури міста.

Учителями математики, фізики, інформатики в ТСШ І-ІІІ ст.№ 3 презентовано важливість та ефективність «Компетентнісних завдань  як засобу формування ключових і предметних компетентностей». Розкрито суть компетентнісного підходу до організації навчання. Педагоги працювали в локаціях: математика, фізика, інформатика. У практичній частині складали компетентнісні задачі, визначали ключові та предметні компетентності, проводили міжпредметну інтеграцію, захищали складені проекти.

Методичні заходи, проведені у рамках Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей, показали, що оновлення методичного інструментарію, підбір та проектування  компетентнісно зорієнтованих завдань та компетентнісних задач зможуть забезпечити реалізацію компетентнісного підходу в освіті.

Компетентнісно зорієнтовані завдання, задачі спонукають до дії, оскільки спрямовані не на відтворення інформації, а на організацію самостійної пошукової і творчої діяльності школярів з метою розв’язання протиріччя між заданим і невідомим. Як правило, такі завдання передбачають вихід за межі предметного матеріалу, мають не лише навчальну, а й життєву цінність, оскільки ґрунтуються на актуальному (цікавому для учня) матеріалі, містять опис певної ситуації, яка пояснює потребу виконання. У процесі навчання компетентнісно зорієнтовані завдання виступають у ролі технологічного інструмента реалізації компетентнісного підходу, забезпечують позитивну настанову на діяльність шляхом створення ситуації успіху.

Слід відзначити плідну роботу методистів ТКМЦНОІМ, яким вдалося у співпраці з науковцями та педагогами навчальних закладів міста практично розкрити механізми проектування компетентнісних задач як стратегічної складової компетентнісної освіти. Опрацювання методистами наукової літератури, участь у тренінгах із проблем створення та використання на практиці компетентнісних завдань у системі роботи вчителів-предметників, детальна підготовка до роботи в компетентнісно-змістових локаціях, вміння виокремити актуальні для розгляду освітні питання, які на державному рівні ще недостатньо розроблені та висвітлені, логічно продумане та змістовно-насичене проведення методичних заходів у рамках Освітнього трансфер-містечка    інноваційних можливостей #02Tmistechko – 2019, уже на сьогоднішньому етапі сприяло підвищенню професійних компетентностей педагогічних працівників міста, якісній підготовці до наступного навчального року згідно з вимогами Нової української школи.

Наказ можете перглянути за покликанням https://drive.google.com/file/d/1n11e0W17xWRyXPqv_7WRNJB9B2tRh0fa/view?usp=sharing

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам