Про нас

Наша історія

1. Рік створення методичної установи.

1946-1967 рр. –  педкабінет.

2. Зміни назви і статусу методичної установи.

1967-1995 рр. – методкабінет відділу освіти Тернопільського міськвиконкому.

1985-2012 − Інформаційно-методичний центр освіти м. Тернополя, створений  шляхом реорганізації методичного кабінету, фільмотеки управління освіти на підставі рішення Тернопільської міської ради від 08.09.1995р. № 750.

З 2012 р. − Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, створений  шляхом реорганізації ІМЦО на підставі рішення Тернопільської міської ради від 16.02.2012 р. № 6/19/121.

3. Список керівників (завідувачів, директорів) за період існування методичної установи.

Комарова Катерина Дмитрівна  – 1949-1950 рр.

Зикова Надія Іванівна – 1950-1963 рр.

Красовська Катерина Ярославівна – 1963–1967 рр.

Барановський Дмитро Васильович  – 1967–1969 рр.

Михальчук Євгенія Дмитрівна –  1969-1971 рр.

Лазарчук Василь Дмитрович – 1971-1974 рр.

Клімов Валерій Володимирович – 1974  р.

Колевчук Йосип Миколайович – 1974–1975 рр.

Ціщик Володимир Гнатович – 1975–1980 рр.

Глущенко Зінаїда Петрівна – 1980-1981 рр.

Войтович Марія Йосипівна – 1981 р.

Чечайлюк Ольга Петрівна – 1981-1985 р.

Рибальченко Катерина Єгорівна – 1985–1986 рр.

Шлапак Ганна Федорівна – 1986-2002 рр.

Николин Микола Миколайович – 2002–2007 рр.

Крижанівський Анатолій Васильович – 2007 р.

Соболяк Любов Євгенівна – 2007-2012 рр.

Николин Микола Миколайович – 2012-2014 рр.

Литвинюк Галина Іванівна – з 2014 р.

4. Науково-методичні проблеми, над якими працювала методична служба в різні роки.

 1. Активізація розумової діяльності учнів (1965 р.)
 2. Перехід шкіл на кабінетну систему навчання (1970 р.)
 3. Використання ТЗН у навчально-виховному процесі (1975 р.)
 4. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Перехід на новий зміст освіти (1980 р.)
 5. Перехід на навчання дітей з шестирічного віку (1987 р.)
 6. Інноваційні підходи до науково-методичної і психологічної підготовки вчителів в умовах переходу на новий зміст і структуру середньої освіти (2000-2007 рр.)
 7. Компетентнісно зорієнтовані підходи до методичного забезпечення національної освіти та виховання. (2008-2010 рр.).

5. Інноваційна вектораль науково-методичної, психологічної підтримки та професійного розвитку сучасного педагога (з 2014 р.)

 1. Модернізація структури методичної роботи в контексті реформування вітчизняної освіти (2014-2016 рр.).
 2. Створення умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу на засадах освітніх інновацій та стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів міста (з 2017 р. по 2018 р.).
 3. Створення компетентнісного методичного простору в умовах реформування освіти (з 2019 р. по 2020 р.).
 4. Моделювання професійної траєкторії педагогів як інвестиція в розвиток якісної освітньої діяльності громади (з 2021 р.).

6. Всеукраїнські експериментальні майданчики в освіті Тернополя

 • Впровадження авторського курсу «Духовна історія Україна» (ТУГ,1992-2000).
 • «Школа розвитку» (ТСШ (ІМ), 2000-2004).
 • Формування економічного мислення молодших школярів (ТСПШ (ОЕ), 2003-2007).
 • Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього» (2008-2015).
 • Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх закладів (2009-2010).
 • Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (2008-2010).
 • Формування успішної особистості в альтернативній освітній парадигмі (2008-2013).
 • Школа інтелекту (з 2014 р.).
 • Пілотне дослідження ефективності впровадження системи стимулювального моніторингу якості навчання та педагогічної і управлінської компетентності (з 2015 р.).
 • Школа педагогів нової формації (з 2016 р.).
 • Міжгалузева лабораторія компетентного методиста (з 2018 р.)
 • Освітнє трансфер-містечко  інноваційних можливостей#T’mistechkо (2018-2022 рр.)
 • Лабораторія розвитку дитини та лідерських здібностей (2021 р.)
 • Школа супервізії (2021 р.)
 • Корпоративна школа супервізії (КоШкСу) (2022 р.)
 • Всеукраїнські експерименти:
 • а) МоноТехнологія сталої підтримки й професійного розвитку педагогів (2023 р.)
 • б) ПРОФ-Майстерки − формування академічних ліцеїв у перехідний період профільної школи (2024 р.)

7. Структурні підрозділи.

2003 р. − Організаційно-методичний, інформаційно-аналітичний, соціально-педагогічний сектори.

2012 р. – Відділи перспективних педагогічних технологій та інноваційних методик, інформаційно-аналітичного менеджменту та само менеджменту, соціопедагогічного забезпечення сприятливого освітнього середовища, міська психолого-медико-педагогічна консультація.

2014 р. – Науково-дослідницька лабораторія якості освіти обдарованої дитини. Навчально-виховний відділ інноваційних технологій. Організаційно-технологічний відділ. Міська психолого-медико-педагогічна консультація.

2018 р. – Науково-дослідницька лабораторія якості освіти обдарованої дитини. Навчально-виховний відділ інноваційних технологій. Організаційно-технологічний відділ. Інформаційно-аналітичний відділ. Організаційно-координаційний відділ.

2019 р. – Створено Відділ неперервної післядипломної педагогічної освіти (рішення сесії ТМР від 21.12.2019 р. №7/42/27).

2020 р. – Створено Відділ професійного розвитку педагогічних працівників (рішення сесії ТМР від 21.08.2020 р. №7/54/17).

8. Найцікавіші  події в останні роки історії методичного центру міста.

2012-2014 рр. − ТехноПарки.

2014 р. − «Парадигма освітніх інновацій».

2015 р. – альманах «Освіта Тернополя: досвід, проблеми, перспективи» (видавництво «Підручники і посібники»).

2015 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №1.

2015-2016 рр. − участь у 6 та 7 Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (2015 – срібна медаль; 2016 − золота медаль).

2016 р. – альманах «Слово вчителя» (видавництво «Підручники і посібники»).

2016 р.− інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №2.

2017 р. − участь у 8  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2017 р. – альманах «Сучасний навчальний заклад: управлінська магістраль» (видавництво «Підручники і посібники»).

2017 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №3.

2018 р. − участь у 9  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2018 р. – альманах «Міжгалузева лабораторія компетентного методиста» (видавництво «Підручники і посібники»).

2018 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №4.

2019 р. −ліцензія Міністерства освіти і науки України Протокол №146 КВЕД 85.59 “01 Освіта і Педагогіка” (серпень 2019 р.)

2019 р. − участь у 10  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2019 р. – альманах «Сучасне освітнє середовище» (видавництво «Підручники і посібники»).

2019 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №5.

2020 р. − участь в 11  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2020 р. – альманах «Освіта Тернополя» (видавництво «Підручники і посібники»).

2020 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №6.

2020 р. − Педагогічний челендж.

2020 р. −  відкриття комплесного Трансфер-містечка (скверик) з локаціями під відкритим небом.

2021 р. − реалізація інноваційного медіаосвітнього проєкту “Навчаємось дистанційно”.

2021 р. − участь в 12  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (золота медаль).

2021 р. – альманах «Інструменти оцінювання освітньої діяльності» (видавництво «Підручники і посібники»).

2021 р. − інформаційний збірник (каталог) «Освіта Тернополя» №7.

2022 р. − участь у 13 Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти” (золота медаль).

2022 р. – альманах «Освіта в умовах війни» (видавництво «Підручники і посібники»).

2023 р. − І міський конкурс “Тернопіль. Освіта. Педагог” (ТОП).

2023 р. −  Майданчик педагогічної інтернатури.

2023 р. − альманах “Профільна школа в парадигмі НУШ”

2023 р. − участь у 14 Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти” (золота медаль).

2024 р. − участь у 15 Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти” (золота медаль).

ПЕДАГОГІЧНІ ЧЕЛЕНДЖІ

1.2020 рік. Педагогічний челендж. Версія 01. “10 кроків до успіху – 10 років успіху”.

2.2021 рік. Педагогічний челендж. Версія 02.

3.2022 рік. Педагогічний челендж. Версія 03.

4.2023 рік. Педагогічний челендж. Версія 04.

Про нас

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам