Психологічна служба

Психологічна служба освіти діє згідно Закону України «Про освіту» (ст.76), Положення про психологічну службу системи освіти України. Основне завдання її діяльності – сприяння збереженню і зміцненню психічного здоров’я і соціального благополуччя дітей, психологічний супровід та соціально-педагогічна підтримка усіх учасників освітнього  процесу.

Завдання реалізуються через основні види роботи практичного психолога та соціального педагога, а це: психодіагностична, корекційно-розвивальна, захисна та соціально-перетворювальна  профілактична робота, індивідуальне консультування,  психологічна просвіта.

Основні напрямки діяльності  фахівців  психологічної служби

Психологічний супровід  освітнього процесу

 • заняття з розвитку та корекції пізнавальних процесів дошкільників та школярів
 • супровід інклюзивного навчання
 • подолання страхів, тривожності, гніву, інших емоційних проблем у дітей
 • формування навичок подолання стресу
 • корекція та профілактика девіантної, агресивної, самодеструктивної поведінки
 • розв’язання та профілактика конфліктів, формування комунікативної культури усіх учасників освітнього процесу
 • розвиток та підтримка обдарованості
 • профдіагностика та профконсультування
 • мотивація успіху, особистісне зростання

Соціальний патронаж

 • допомога дітям із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах
 • організація діяльності учнівських волонтерських загонів
 • захист прав дітей
 • забезпечення різних видів допомоги дітям пільгових категорій
 • посередництво та медіація в конфліктах
 • профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання шкідливих звичок, вживання психоактивних речовин, орієнтація на здоровий спосіб життя

Психологічна служба освіти є невід’ємним учасником освітніх реформ,  спрямовуючи увагу на забезпечення соціально-психологічного супроводу нової української школи.

Науково-методичний супровід компетентнісного становлення

 працівників психологічної служби

 • Формування професійного мислення та розвиток базових практичних навичок практичного психолога та соціального педагога у професійній взаємодії
 • Навчання побудові системи роботи з надання соціально-психологічної допомоги
 • Сприяння засвоєнню працівниками психологічної служби організаційно-методичних та етичних засад професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога
 • Забезпечення отримання особистого досвіду
 • Профілактика емоційного вигоряння

Структура  організації методичної роботи

з фахівцями психологічної служби

інваріантна частина

 • інтерактивна школа сучасного працівника психологічної служби

дискусії, обговорення , семінари, читання, зустрічі, тренінги

 • Клуб спілкування соціальних педагогів
 • Інтервізійні кейс- групи психологів ДНЗ і ЗНЗ

варіативна частина

 • динамічні ініціативні групи

розробка моделей, схем, рекомендацій з актуальних проблем психологічного супроводу, розв’язання кризових питань

 • Акмеологічна спільнота

арт-конференції, фестивалі психологічних практик, майстер-класи,  конкурси, портфоліо

 • Фасилітативна платформа

консультації, супровід, тренінги, знайомства

 

Психологічна служба системи освіти  України – http://www.psyua.com.ua/


Несмашна Галина Євгенівна – методист, тел. 52-19-58

http://psichologtern.blogspot.com/

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам