Лабораторія розвитку дитини та лідерських здібностей

Метою Лабораторії є формування освітнього простору розвитку обдарованої дитини та лідерських здібностей учнів в освіті Тернополя, апробація та популяризація методик мотивації та створення умов для самореалізації здібних учнів, науково-методичний супровід олімпіад, конкурсів, наукових конференцій і дослідження якісних характеристик результативності організації освітнього процесу.

Завдання:

  • здійснювати діагностику та прогностику різних типів дитячої обдарованості, лідерських навиків, готовності педагогів та практичних психологів до роботи зі здібними учнями;
  • забезпечувати методичний супровід проведення І етапу Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад;
  • організовувати проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад, підготовку його переможців до ІІІ і ІV етапів;
  • проводити міські інтелектуальні та творчі конкурси для обдарованих та здібних учнів;
  • розробляти і реалізовувати інноваційні проекти, спрямовані на розвиток і вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в Тернополі;
  • здійснювати психологічний та методичний супровід обдарованих дітей;
  • поширювати досвід новаторської роботи з обдарованими дітьми;
  • надавати різні форми методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти з питань розвитку обдарованості і реалізації інтелектуальних та творчих здібностей дітей, визначення параметрів якості навчання, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • проводити моніторингові дослідження, пов’язані з якістю і результативністю освітніх послуг та формуванням соціонавчального середовища обдарованих дітей, ініціювати здійснення корекції виявлених проблем із профілю діяльності.

Лабораторія організовує свою діяльність на принципах дитиноцентризму, відкритості, науковості і практичної спрямованості.

Основні напрями діяльності:

– розробка програмних та оперативних документів управління освіти і науки стосовно організації профільного навчання та роботи з інтелектуально обдарованими та здібними учнями;

– організація психолого-педагогічної діагностики різних типів обдарованості на замовлення закладів освіти та батьків;

– організація роботи з обдарованими та здібними учнями, які мають гуманітарні та природничо-математичні здібності;

– апробація альтернативних форм додаткової освіти обдарованих учнів;

– надання педагогічним колективам організаційно-методичної допомоги з підготовки  до зовнішнього незалежного оцінювання;

– налагодження зв᾽язків з зацікавленими юридичними та фізичними особами стосовно організації до профільної підготовки, профільного навчання, зовнішнього незалежного оцінювання та роботи з обдарованими учнями, у т. ч. й науково-дослідницької;

– різні форми моніторингових досліджень та популяризації перспективного педагогічного досвіду.

Мета – сприяти зростанню інтересу учнівської молоді до науково-дослідної діяльності, надати можливість учасникам наукового марафону представити результати своїх досліджень у фаховому колі, розвинути навички публічних виступів і самопрезентації, отримати консультації та поради від авторитетних вчених.

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам