#T'mistechkо

D#06 T’mistecko

Із 24 по 25 березня 2021 року у м.Тернополі відбулося Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (D#06 T’mistechko-2021), зініційоване Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу та проведене спільно з науковцями Університету менеджменту освіти НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ТНПУ ім. В. Гнатюка,  Галицького коледжу ім. В.Чорновола.

Із 24 по 25 березня 2021 року у м.Тернополі відбулося Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (D#06 T’mistechko-2021), зініційоване Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу та проведене спільно з науковцями Університету менеджменту освіти НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ТНПУ ім. В. Гнатюка,  Галицького коледжу ім. В.Чорновола.

У режимі онлайн було проведено 24 заходи у 3 локаціях ( 17 підлокаціях).

Під час презентаційної локації  начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк відзначила, що освіта для Тернополя була і є пріоритетом. Вдосконалення освітнього й управлінського процесів сприяє розвитку освітньої системи громади. Похиляк О.П. подякувала науковцям за ефективну та плідну співпрацю з управлінням освіти і науки ТМР, ТКМЦНОІМ та освітянами громади.

Директор ТКМЦНОІМ Галина Литвинюк  ознайомила учасників  із темою D #06T’mistechkа та окреслила змістовий концепт оцінювання навчального заняття. Довела ефективність та актуальність проведених методичних заходів  попередніх п’яти попередніх засідань інтеграційної методичної інфраструктури – Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей. спроєктувала основні функції оцінювання навчального заняття в умовах копетентнісного підходу. Звернула увагу на тому, що саме формувальне оцінювання сприяє розвитку ключових компетентностей особистості для її життєвого успіху.

Артур Кочарян, PhD, директор Приватного закладу освіти «Модерн Скул» м. Київ у роботі з керівникам закладів освіти громади презентував тему «Індивідуальна траєкторія навчання як тренд дистанційного навчання, розкрив таківажливі питання для сучасного керівника:

– загальні тренди в освіті, що виникли під час пандемії;

–  дистанційне навчання як реальність (статистика, динаміка);

–  індивідуальна траєкторія під час дистанційного навчання.

– до чого готуватися директорам шкіл? Системний підхід до дистанційного навчання. Власні платформи, LMS.

Науковці ТНПУ ім. В. Гнатюка плідно працювали в локаціях із керівниками закладів освіти, їх заступниками та педагогами.

Барна О.В., к.п.н., доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка, заслужений працівник освіти України, автор підручників, ознайомила заступників директорів школи І ст. з основними інструментами та підходами щодо оцінювання досягнень учнів у початковій школі.

Балик Н.Р., к.п.н., доцент, завідувач кафедри інформатики та методики навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка  та Шмигер Г.П., к.б.н., доцент кафедри інформатики та методики навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка акцентували увагу заступників директорів школи ІІ-ІІІ ст. на оцінюванні навчального заняття у контексті компетентнісного підходу.

Гузар О.В., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка в локації для заступників директорів з методичної роботи розглянула питання «Самооцінювання: інструмент розвитку учнів чи елемент контролю».

Харченко Н.В., завідувачка лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, к.п.н,старша наукова співробітниця, керівниця проєкту видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ»,  ознайомила заступників з виховної роботи та педагогів-організаторів із ефективними прийомами розвитку критичного мислення».

Рябова З.В., д.п.н., професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та прав Університету менеджменту НАПН України, ознайомила заступників керівників закладів освіти громади із проєктним підходом побудови та критеріями оцінювання освітньої програми закладу освіти.

Працівники ТКМЦНОІМ працювали у підЛокаціях із педагогами громади щодо напрацювань аналітичних інструментів оцінювання у різних типах навчальних занять. Змоделювали власні технологічно-експертні карти (мапи) модернових практик у розрізі наскрізності через усі освітні галузі. Деталізовано  питання щодо складання SWOT-аналізу як важливого інструменту для оцінювання навчальних занять в умовах інтеграції. Розкрито дієвість  критеріальних моделей оцінювання та самооцінювання в розрізі різних видів навчальних занять. Інноваційною складовою оцінювального навчального заняття було розглянуто шляхи оцінювання та самооцінювання STEM- компетентностей здобувачів освіти.

Матеріали усіх заходів D#06 T’mistechko-2021 розміщені на сайті та блогах працівників ТКМЦНОІМ.

Інноваційні заходи, проведені вшосте науковцями та працівниками ТКМЦНОІМ, підтвердили, що T’mistechko – потужний компетентнісний інструмент моделі зростання професійної траєкторії педагогів як інвестиції в розвиток освіти громади.

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам