#T'mistechkо

XІ Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

22-23 листопада 2023 року у м. Тернополі проходило 11-те  освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (T’mistechko-2023) на тему: «Моделі індивідуальних траєкторій учнів у перехідний період профільної школи». Захід зініційований управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу та проведений спільно з науковцями  Національної академії педагогічних наук України, ТНПУ ім. В. Гнатюка, викладачами курсів неперервної освіти при ТКМЦНОІМ тощо.

В очному та онлайн-режимі проведено 23 заходи у 12 локаціях.

Під час презентаційної локації  заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум, привітала всіх учасників трансфер-містечка, відзначила, що всі заходи спрямовані на вирішення актуальних питань у перехідний період щодо підготовки закладів освіти до моделювання профільної школи. Сучасні тенденції в освіті окреслюють проблематику профільної школи у професійному спрямуванні здобувачів освіти.

Директор ТКМЦНОІМ Галина Литвинюк відзначила, що проблематика заходів дуже актуальна, стосується кожного педагога, всіх суб’єктів освітнього процесу. У профільній школі мають бути зреалізовані всі основні концепти для того, щоб випускники мали чітко визначений  орієнтир на вибір професії і вміли свої знання й навички використати в повсякденному житті.

Литвинюк Г.І. звернула увагу на те, що відповідно до проєкту Державного стандарту профільної школи важливим інструментом, який допомагає врахувати різноманітні потреби, здібності та інтереси кожного учня є його індивідуальна освітня траєкторія. Вона забезпечує  персональний підхід до навчання і дозволяє кожному учневі розвиватися відповідно до його індивідуальних особливостей.  Зазначила, що для формування індивідуальної освітньої траєкторії дитини необхідно реалізувати психолого-педагогічні і предметні завдання й визначити конкретні цілі.  Проаналізувала три основні концепти щодо формування в дітей готовності робити свідомий вибір подальшого профільного навчання; окреслила методологічні складники індивідуальної траєкторії учня, умови її успішного формування; важливість співдієвості індивідуальної траєкторії розвитку вчителя та здобувачів освіти, а також основні завдання профільної школи на сучасному етапі тощо.

У рамках T’mistechkа заходи, проведені супервізорами ТКМЦНОІМ, науковцями засвідчили важливість їх тематики у перехідний період до профільної школи, що дасть можливість забезпечити підготовку учнів до здобуття майбутньої освіти, розглянути різні професійні напрями та визначити свої інтереси й потенціал; отримати базові знання та навички, практичний досвід, які будуть корисні для майбутньої професійної діяльності; підготувати учнів до здобуття вищої освіти, до визначених вступних випробувань та вибору галузі знань, яку випускники хочуть досліджувати глибше.

Зоя Рябова, д.п.н, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Університету менеджменту освіти НАПН України у мотиваційно-проєктувальній локації показала, що проєктна діяльність є важливою складовою STEM-освіти. Вона дозволяє учням застосовувати свої знання та навички у практичній діяльності, розвиває навички роботи в команді, креативності та інноваційного мислення, реалізовує навчання в реальному контексті та розвиває критичне мислення.

Стейкхолдер к.п.н., доцент ТНПУ ім.В.Гнатюка  Ольга Барна. під час роботи у  мотиваційно-профілізаційній  локації розкрила питання формування профайла учня у процесі персоналізації вибору профільного навчання.

Доценти кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ ім.В.Гнатюка, к.б.н, Надія Балик і Галина Шмигер розкрили в мотиваційно-прогностичній локації особливості роботи «ChatGPT – персонального асистента керівника освітнього закладу» як інструменту застосування штучного інтелекту. Цей інструмент змотивував освітян до використання його функцій у визначенні  профільності закладу.

Проблему розвитку емоційного інтелекту дитини  та його складової, емпатії під час роботи в мотиваційно-сенсорній локації розкрила Олена Гузар, к.ф.н., керівник центру професійного розвитку та лідерства ТНПУ ім. В. Гнатюка, оскільки здатність усвідомлювати власні емоції і почуття, впливає на досягнення життєвого успіху, що  є важливою складовою мети профільної освіти.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Буського ЗЗСО – Гімназії ім. Є.Петрушевича, науковець, співавтор платформи «Освітній рух «СВІТИ», учитель-практик Марія Ліоненко окреслила шляхи вирішення проблеми діджиталізації освітнього процесу початкової школи як кроку до успішної ранньої профілізації.

Проведені супервізорами ТКМЦНОІМ заходи засвідчили важливість їх тематики у період реформування освіти, зокрема – «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти: складові змісту, алгоритм реалізації в умовах профільної школи»; «Система профорієнтаційної роботи з учнями базової середньої школи», «Профілізація змісту і форм навчання української мови й літератури в контексті НУШ», «Мотивація як інструмент впливу на індивідуальну освітню траєкторію учня», «Роль бібліотекаря у професійному самовизначенні здобувача освіти», «Формування професійної готовності педагогів до впровадження профільного навчання», «Реформування профільного навчання в контексті сучасного реформування природничої галузі», «Успішні кейси професійного самовизначення школяра в НУШ», «Педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільної школи», «Вплив інтегрованих та міжгалузевих курсів на формування індивідуальної рсвітньої траєкторії учнів в умовах профільної школи» та інші.

Освітяни Тернополя висловлюють подяку науковцям за професійний науковий супровід під час роботи T’mistechkа, супервізорам ТКМЦНОІМ, педагогам закладів освіти, які долучаються до формування інноваційного освітнього простору громади, індивідуальних освітніх траєкторій учнів у перехідний період профільної школи та розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників громади.

 

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам