Діяльність

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТКМЦНОІМ

4 березня 2023 року відбулося засідання науково-методичної ради ТКМЦНОІМ щодо розгляду методичних напрацювань педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань.

Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк привітала педагогів та побажала подальших успіхів у вихованні найменших українців.

Голова науково-методичної ради ТКМЦНОІМ – директор центру Галина Литвинюк – відзначила, що всі подані матеріали різноманітні за своїми темами, мають прикладний характер, апробовані у закладах та мають реальні результати.

Консультант з питань дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Оксана Погорелко наголосила, що актуальність поданих матеріалів зумовлені виконанням завдань Базового компонента дошкільної освіти. Матеріали в повному обсязі реалізують головні ідеї досвідів. Методичні розробки відповідають  вимогам  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», обраним темам, віковим особливостям дітей,  вимогам новітніх підходів до освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.

Свій досвід презентували освітяни закладів дошкільної освіти.

Пшеничняк Олександра Володимирівна, вихователь Тернопільської початкової школи №2  у своїй роботі використовує особистісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу.

Спроєктувала у групі закладу  розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних iгop. Розробила серію занять, посібників та  розвиваючих ігор.

З метою реалізації проблеми наступності  дошкільної та початкової освіти вчитель Литвинець Л.І. та вихователь Пшеничняк О.В. презентували у журналі Освітній альманах №8 «Освіта в умовах війни» статтю «Наступність як необхідна умова для створення неперервного освітнього процесу».

Сава Оксана Володимирівна, вихователь ЗДО№2 володіє широким спектром методів та прийомів навчання, використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у поширенні власних надбань (друк статті «Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами» у науково-методичному інформаційному збірнику  «VІ Геретівські читання», (наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30.05.2022 року).

В своїй роботі з дітьми з особливими освітніми потребами педагог використовує власноруч складені тексти для  психогімнастики (яка сприяє  психоемоційному розвантаженню дитини, зняттю м’язевого напруження, розвитку емоційно-вольової саморегуляції, корекції  дитячих страхів).

Алексевич Галина Іванівнавихователь закладу дошкільної освіти №4.  Вихователь  працює над темою:  «Lego – конструювання як ефективний засіб розвитку дітей дошкільного віку».

Розробила і опублікувала в журналі «Дитячий садок»: Тренінг для батьків  – «Дитячий садок і наступність школи «Крок до школи», також є співавтором книги «Абетка у віршах». Створила  подала  відеозаняття «Космічна подорож»  для   інноваційного  освітнього  проєкту  «Навчаємось дистанційно».

Галюлько Оксана Володимирівна – вихователь закладу дошкільної освіти №4,  працює над темою: «Мнемотехніка, як інструмент засвоєння інформації дітьми в дошкільному закладі». Розробила та опублікувала такі заняття в журналі «Дитячий садок»: Інтегроване заняття «Перші птахи весни», «Краплинки веселики – кольорові цеглинки», а також є співавтором книги «Абетка у віршах». Брала участь у конкурсі  «Сучасний вихователь -2019», міському інноваційному   освітньому   проєкті  «Навчаємось дистанційно».

Круцько Оксана Орестівна – вихователь закладу дошкільної освіти №4. На високому рівні проводить заняття з використанням нетрадиційних технік малювання  з метою підвищення їх зацікавленості, які захоплюють увагу дітей. Розробила і опублікувала таке заняття в журналі «Дитячий садок»: Інтегроване заняття з математики «Пошук подарунків», а також є співавтором книги «Абетка у віршах».

Сеньківська Любов Іванівна – вихователь закладу дошкільної освіти №4. Високих результатів у роботі педагог досягає завдяки продуманим, спланованим і різноманітним формам навчання. Ретельна  підготовка до занять дозволяє їй досягти єдності  навчання, виховання та розвитку дітей. Розробила та опублікувала заняття в журналі «Дитячий садок» «У густім зеленім лісі».

Войціховська  Наталя Петрівна – вихователь закладу дошкільної освіти №23.  Особливу увагу приділяє дослідницькій діяльності дошкільників у природі. В освітній роботі з дошкільниками широко використовує нестандартні ігрові методи та прийоми для навчання і виховання дітей.

У практичній діяльності використовує інтерактивні методи навчання. Особливе місце займають нестандартні заняття. Брала участь у міському інноваційному   освітньому   проєкті  «Навчаємось дистанційно»,  на  який  подала  дистанційне  відеозаняття «Цікавинки з рідинами» .

Представлений  досвід  музичного керівника закладу дошкільної освіти №23    Кузик Оксани Богданівни  свідчить про вміле поєднання педагогом власного досвіду,  здоров’язбережувальних  та  інноваційних технологій у щоденній професійній діяльності,  використання нетрадиційних  та саморобних музичних інструментів.

Кузик О.Б. розробила цікаві сценарії проведення святкових ранків, музично-тематичних занять, розваг, веселих годин. Творчо і професійно підходить до проведення усіх видів музичної діяльності дошкільників. Її вихованці займали призові місця впродовж трьох років у  міському конкурсі  дитячої творчості «Країна мрій». Приймала участь у  фаховому конкурсі «Педагогічна палітра довкілля –  2020 р. ».

Катрусяк  Тетяна Михайлівна – вихователь закладу дошкільної освіти №30, використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу.  Вихователь  не тільки передає  знання дітям, але й допомагає  їм розвивати певні вміння та компетентності. Проводить із  своїми  вихованцями  різні екологічні заходи, під час  яких  діти  дізнаються  більше про екологію та сталий розвиток.

Представлені матеріали  мають  теоретичне  та практичне значення, відповідають вимогам на присвоєння звання «вихователь – методист».

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам