Неперервна освіта

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу у 2020/2021 н.р.

Відповідно до плану роботи на 2020-2021 н.р. консультанти та викладачі відділу неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ працювали над реалізацією загальної науково-методичної проблеми  «Моделювання професійної траєкторії розвитку педагогів як інвестиція в розвиток якісної освіти в громаді» та основних завдань відділу на плановий період:

 1. Організація освітнього процесу за ліцензованими програмами. Розширення і доповнення ліцензованих освітніх програм новими розділами з актуальних проблем педагогіки, психології, інклюзії, методики викладання навчальних предметів.

За результатами 2020 року навчанням було охоплено 2491 педагогів, з них працівники закладів дошкільної освіти склали 361, загальної середньої – 1973, позашкільної –41, професійно-технічної – 17, передвищої – 63 осіб, 24 –  працівники ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру №1, 30 педагогічних працівників області – експертів, які будуть залучаються Управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

За період від вересня 2020 по червень 2021 відповідно за затвердженого Плану-графіка курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ навчання завершили 324 групи, 7355 слухачів, у тому числі у вересні-грудні навчалися 159 груп, 3049 слухачів; у січні-червні – 165 груп, 4306 слухачів. Забезпечено підготовку 41 педагога до викладання курсу «Основи сім’ї», який впроваджуватиметься у 10-11 класах/відповідних курсах ПТНЗ, закладів перед- вищої освіти з вересня 2021 року.

В умовах пандемії більшість навчальних занять проводилися дистанційно, відповідно до розроблених і затверджених  Методичних рекомендацій щодо організації дистанційного навчання зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на період запровадження карантину від COVID 19. Із березня 2021 року, після переведення Тернопільщини в жовту, а згодом і зелену зону карантинних обмежень, окремі малочисельні групи, майстер-класи працювали за змішаною або вечірньою формами навчання. Відповідно до спільного рішення викладачів та ТКМЦНОІМ (протокол наради від 15.01.2021) оплата праці   викладачів за заняття, проведені в онлайн-форматі, здійснена в повному обсязі, індивідуальні та самостійні заняття, організовані для слухачів у офлайн-форматі, – в 50%-му обсязі.

Значна кількість педагогів обирають для вивчення розділи освітніх програм, які забезпечують формування нових знань та навичок – інклюзивна освіта інклюзії, здоров’язбережувальні практики, технології гуманітарної освіти тощо. Найбільша кількість слухачів за звітний період опанували розділи освітніх програм:

Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників – «Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра», «Школа безпеки. Безпека здоров’я», «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи»;

Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників – «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін», «Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків», «Мовна комунікація в педагогічній діяльності»;

  Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу – «Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти», «Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи», «Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів», «Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами», «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій», «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» та інші.

Аналіз замовлень за 2019, 2020 роки виявив деякі загальні тенденції щодо обрання педагогами розділів освітніх програм для вивчення. Це спонукало переглянути навчальний план, провести консультації з викладачами курсів і внести зміни до переліку розділів освітніх програм та навчального плану на 2021 рік.

Рішенням науково-методичної ради ТКМЦНОІМ від 15.12.2020 введено нові розділи в освітні програми:

Нові розділи освітніх програм курсів підвищення кваліфікації

при ТКМЦНОІМ на 2021 рік

Шифр курсу Назва програми Кількість годин Автор, викладач
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників (СГМ)
СГМ_11 Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 Козловська Л.П.
СГМ_12 Відкриті освітні студії: Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі 6 Сампара О.В.
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників (ЗПМ)
ЗПМ_29 Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах 8 Гапон Л.О.
ЗПМ_30 Функційна грамотність педагога 10 Гапон Л.О.
ЗПМ_31 Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання 6 Добровольська С.Я.

Подобівський В.С.

Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу (ФФМ)
ФФМ_18 Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8 Гапон Л.О.
ФФМ_71 Реалізація наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність» на уроках природничо-математичних дисциплін 6 Антонюк С.М.
ФФМ_66 Організаційно-методичні засади розвитку професійної  компетентності вчителів правознавства 12 Смолей В.В.
ФФМ_72 Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 Мурза С.З.

Новосад О.В.

ФФМ_57 Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5 Палац Г.Я.
ФФМ_78 Основи веб-розробки. Створення інтерактивних веб-сторінок за допомогою  Javascript 12 Семчук А.Я.
ФФМ_79 Основи роботи з базами даних 10 Семчук А.Я. Серба Н.Р.
ФФМ_87 Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30 Климчук Б.В.
ФФМ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 Гусак С.В.

Золота Ю.В.

ФФМ_92 Стрес і стресостійкість 8 Несмашна Г.Э.
ФФМ_98 Удосконалення ключових компетентностей соціальних педагогів 12
ФФМ_136 Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти 16 Литвинюк Г.І.

Смолей В.В.

ФФМ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії 20 Смолей В.В.

 

ФФМ_139 Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16 Смолей В.В.

Педагоги замовили вивчення усіх нових розділів, крім ФФМ_137.

 

 1. Розробка та апробація моделей професійної комунікації слухачів СНО в умовах дистанційного навчання. Впровадження дистанційного спілкування з педагогами в режимах онлайн та офлайн.

Педагоги вивчали й набували навичок використання різних ІТ-ресурсів при організації дистанційного навчання школярів: сервісів Google, Moodle, віртуальної стіни Padlet, Kahoot, Quizizz, Gopollock, App.wizer.me, Quizlet, Plickers, GoAnimate, PowToon, Wideo,  Moovly, VideoScribe, Master-Test, Proprofs, EasyTestMaker, інтерактивних вправ LearningApps, відеохостингів Youtube, Yahoo, сервісів для створення блогів та сайтів Bloger, Wix, ModX, Ucoz, Simplesite, WordPress, Joomla, ресурсів Smart середовища тощо.

Чітко відслідковується тенденція збільшення кількості слухачів окремих груп на дистанційних заняттях від І до ІІ півріччя навчального року: якщо у вересні-грудні в середньому в групах нараховувалося 19,2 слухачів, то з опануванням навичками роботи в дистанційному середовищі кількість слухачів зросла до 26,75 у січні-лютому, до 28,3 у березні 2021 року.

 

 1. Надання процесу професійного розвитку молодих і новопризначених педагогів компетентнісного та особистісно орієнтованого змісту через запровадження коучингу та індивідуального віртуального супроводу на етапі професійної адаптації.

В умовах дистанційного спілкування суттєвою стала роль індивідуальних консультацій та можливостей самостійного опрацювання матеріалів. Консультанти відділу надавали усім педагогам, які зверталися письмово через сайт, або за телефонами, індивідуальні консультації. Найчастіше ці питання стосувалися роз’яснення прав і обов’язків педагогів та керівників, визначених Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, особливостей атестації та сертифікації педагогів, обліку, оформлення замовлень і договорів, освітньої субвенції на підвищення кваліфікації тощо. Багато слухачів зверталися за допомогою для уточнення алгоритму роботи в особистих електронних кабінетах, приєднання до онлайн-занять. Для усіх викладачів СНО проведено тренінги з опанування та застосування віртуальної платформи Moodle на сайті e-osvita.org.

 

 1. Розвиток СНО як конкурентоспроможної моделі організації післядипломної освіти педагогів. Створення умов для залучення до навчання педагогів з інших регіонів.

Досвідом роботи в системі неперервної освіти ТКМЦНОІМ зацікавилися педагоги Вінниці, Кропивницького, окремих закладів Київської та Львівської областей. Активна PR-кампанія для залучення до навчання педагогів з інших регіонів не проводилася через те, що у 2020 році освітня субвенція на підвищення кваліфікації була відтермінована. Освітній процес був організований тільки за кошти міського бюджету, це не дозволило активно залучати педагогів не із закладів освіти Тернопільської МТГ – таких серед слухачів було лише 18. Аналогічна ситуація спостерігалася у 2021 році: рішення про освітню субвенцію на підвищення кваліфікації було прийнято 17 травня, але кошти до закладів освіти ще не надійшли. Тому на даний час в СНО навчалися 6 таких педагогів, проте порівняно з попереднім роком суттєво збільшилась кількість педпрацівників із закладів професійно-технічної та передвищої освіти ТМТГ: у 2020 році було 17 і 63 особи, а в першому півріччі 2021 року уже навчалися 68 і 123 слухачів відповідно.

 

 1. Налагодження на договірній основі зв’язків із навчальними, науковими та науково-методичними установами, управлінням ДСЯО в Тернопільській області, спрямованих на забезпечення неперервної освіти і професійного зростання педагогів, залучення до СНО педагогічних працівників Тернопільської МТГ.

Укладено угоди про співпрацю  з Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних наук України та замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ в ЦІППО УМО, з Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка та Управлінням Державної служби якості освіти в Тернопільській області в частині організації та проведення спільних заходів із забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

На основі укладених договорів:

 • до проведення навчальних занять зі слухачами курсів залучені науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти – ТНПУ імені В. Гнатюка, ТНМУ ім. І. Горбачевського, ЗУНУ, ТНТУ ім. І. Пулюя, закладів передвищої освіти – Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя та Галицького коледжу імені В.Чорновола;
 • у 2020 році здійснено підготовку 30 експертів для Управління державної служби якості освіти в Тернопільській області;
 • педагогічні працівники ТКМЦНОІМ та ІРЦ №1 ТМР навчаються в ЦІППО УМО при кафедрі менеджменту освіти та права за темою 4.65 «Проєктний менеджмент в управлінні закладом освіти у контексті децентралізації».

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної бази для проведення навчальних занять із слухачами курсів підвищення кваліфікації, поповнення та оновлення матеріалів репозитарію – електронної бібліотеки ТКМЦНОІМ, ресурсів для дистанційної освіти. Проведення каталогізації ресурсів закладів та установ освіти Тернопільської МТГ, спрямованих на професійний розвиток педагогів.

Придбано мультиборд з програмним забезпеченням, робочі місця консультантів обладнані засобами для відеозв’язку. Встановлено додаткову точку для окремого доступу до мережі Інтернет кабінетів неперервної освіти. Оновлено сайти ТКМЦНОІМ tkmco.org та неперевної освіти info.osvita.te.ua, на стадії перероблення – сайт електронного навчання e-osvita.org.

Репозитарій СНО має сформовані колекції,  поповнюється нормативними документами, методичними рекомендаціями та актуальними матеріалами з досвіду роботи педагогів.

Постійно оновлюються електронні бази даних:

– реєстраційні списки педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ;

– замовлення на підвищення кваліфікації в СНО ТКМЦНОІМ;

– облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в СНО ТКМЦНОІМ;

– склад навчальних груп СНО ТКМЦНОІМ.

ТКМЦНОІМ зареєстрований у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі закладів освіти Міністерства освіти і науки України) та в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності МОН України.

 

 1. Сприяння розвитку процедури атестації та сертифікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ.

Консультанти відділу провели навчання та здійснюють постійне консультування керівників закладів освіти і педагогічних працівників з питань нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників,

 

 1. Організація моніторингових досліджень та експертного оцінювання якості освітнього процесу СНО з метою прогнозування напрямів подальшого розвитку.

Запроваджено постійний моніторинг усіх занять курсів підвищення кваліфікації щодо якості організації та змістового наповнення освітнього процесу, відвідування занять слухачами, навчально-методичного забезпечення сайту e-osvita.org. Результати роботи груп регулярно висвітлюються на сторінці «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ» в соціальній мережі Фейсбук.

Для викладачів курсів підвищення кваліфікації працювала творча майстерня у формі щомісячного майстер-класу (вересень 2020 – січень 2021), організовано навчання з проблеми «Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання» (квітень-травень, 4 групи), проведено секційні заняття в рамках роботи 05D#T’mistechko та D#06T’mistechko (жовтень 2020, березень 2021), систематично проводяться консультації з питань вимог та методики організації освітнього процесу, розробки навчально-методичних комплексів, ведення документації тощо.

Щомісяця видаються накази про результати завершення освітнього процесу у навчальних групах СНО. Укладено комплект документів для бухгалтерії: цивільно-правові договори з викладачами курсів, копії документів викладачів, акти виконаних робіт. Оформлено договори із закладами освіти ТМТГ на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Підготовлено публікації для інформаційного збірника «Освіта Тернополя – 2020» та альманаху «Supervision: освіта Тернополя».

Консультанти відділу неперервної освіти:

Свінних Г.Г.

Ханзель Ж.І.

Серба Н.Р.

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам