Неперервна освіта

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу за 2020 рік

Відповідно до плану роботи консультанти відділу неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ працювали над реалізацією науково-методичних проблем  «Організаційно-правові засади запровадження інноваційних форм неперервної післядипломної освіти педагогічних працівників» та «Моделювання професійної траєкторії розвитку педагогів як інвестиція в розвиток якісної освіти в громаді» (з вересня 2020 року).

  1. Курси підвищення кваліфікації

У 2020 році в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ  освітній процес розпочався 20 січня і завершився 10 грудня. Особливості організації навчання у групах обумовлювалися карантинними заходами, запровадженими в Україні у зв’язку з пандемією Covid-19, розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними документами МОН України, які регламентували діяльність суб’єктів післядипломної освіти. Як наслідок, до 13 березня навчальні групи працювали за інституційною (вечірньою) формою навчання, а з 16 березня – дистанційно. У квітні із запровадженням повного локдауну навчання не проводилось і відновилось з травня.

За цей час  виконано План-графік освітнього процесу. Навчання було організовано у 345 групах, в тому числі слухачі 39 груп опановували розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників», 88 груп вивчали розділи програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників», 218 груп – окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу». Заняття для 4-х сформованих груп перенесені на 2021 рік на прохання викладачів з об’єктивних причин (СГМ_3_3, ЗПМ_21_2, ФФМ_24_1 і ФФМ_24_2).

Усього навчанням було охоплено 2491 педагогів, з них працівники закладів дошкільної освіти склали 361 ос., загальної середньої – 1973 ос., позашкільної – 41 ос., професійно-технічної – 17 ос., передвищої – 63 ос., 24 працівники ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру № 1. На курсах підвищення кваліфікації навчалися також педагогічні працівники Тернопільської МТГ, які працюють у закладах охорони здоров’я та культури (12). На основі договору про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та ТКМЦНОІМ проведено навчання 30 педагогічних працівників області – експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Найбільшим попитом у 2020 році користувалися окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»: 44 групи слухачів вивчали основи інклюзії; 214 педагогів у 10 групах  опанували навички надання домедичної допомоги; у 16 групах – питання психологізації освітнього процесу. Педагоги вивчали розділи  програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників» щодо гуманізації освіти (9 груп), формування освітнього середовища (15 груп), педагогіки партнерства і ноосферної освіти (11 груп). За освітньою програмою «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» педагоги опановували сучасні інформаційно-комунікаційні технології та прийоми роботи у віртуальному середовищі (50 груп), здобували уміння застосовувати методи STEM-освіти, критичного мислення, коучингу, підвищували рівень комунікаційної компетентності та медіа грамотності. 

Проведений апгрейд сайту e-osvita.org створив можливості для слухачів самостійно друкувати сертифікати за підсумками вивчення окремих розділів освітніх програм. Свідоцтва про підвищення кваліфікації отримують 915 педагогів, які упродовж 2020 року підвищили кваліфікацію в обсязі 30 і більше годин (1 і більше кредит ЄКТС), а саме:

із закладів дошкільної освіти – 123;

із закладів загальної середньої освіти – 739;

із закладів позашкільної освіти – 19;

із закладів професійно-технічної освіти – 3;

із закладів передвищої освіти – 10;

з керівних та методичних освітніх установ – 10;

із закладів, які не входять до системи освіти ТМР – 9.

 

  1. Проведення інструктивно-методичних нарад, тренінгів, консультацій

Проведено:

– тренінги для авторів розділів освітніх програм – викладачів курсів підвищення кваліфікації для роз’яснення вимог до організації освітнього процесу, ведення документації – щомісяця з січня по червень;

– заняття творчої майстерні авторів – викладачів окремих розділів навчальних програм з досвіду організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання – щомісяця з вересня по листопад;

– для авторів і викладачів курсів проводяться консультації з питань вимог до методики організації освітнього процесу, розробки навчально-методичних комплексів та ведення документації; для керівників та педагогічних працівників закладів освіти – з питань підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, підготовки замовлень та договорів тощо.

 

  1. Системотехнічне забезпечення СНО

3.1. Створені та постійно оновлюються електронні бази даних:

– реєстраційні списки педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ;

– замовлення на підвищення кваліфікації в СНО ТКМЦНОІМ;

– облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в СНО ТКМЦНОІМ;

– зведений облік вивчення окремих розділів освітніх програм педагогами ТМТГ у 2019-2023 роках;

– склад навчальних груп СНО ТКМЦНОІМ.

На стадії розробки План – графік підвищення кваліфікації на 2021 рік.

3.2. Відділ неперервної освіти представлений в мережі Інтернет сайтами e-osvita.org, info.osvita.te.ua та має сторінку «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ» у соціальній мережі Фейсбук.

Здійснюється систематичне адміністрування порталу СНО. Проведено ап-грейд сайтів e-osvita.org та info.osvita.te.ua.

На сайті e-osvita.org постійно оновлюється інформація в особистих електронних кабінетах педагогічних працівників за наслідками вивчення освітніх програм,  поповнюються навчально-методичні комплекти за окремими розділами.

На сайті info.osvita.te.ua наповнюється матеріалами репозитарій, сторінки новин, документів, неперервної освіти. Розділ «Зворотній зв’язок» став постійним засобом комунікації між педагогами та консультантами відділу неперервної освіти.

ТКМЦНОІМ зареєстрований у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі закладів освіти Міністерства освіти і науки України) та в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності МОН України.

 

  1. Документаційне та інформаційно-методичне забезпечення СНО

4.1. Підготовлені і затверджені документи, які регламентують діяльність відділу неперервної післядипломної освіти та організацію освітнього процесу в СНО:

– Положення про відділ неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ;

– Положення про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ;

– Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на період запровадження карантину від COVID-19;

– Журнал обліку навчальних занять із слухачами курсів підвищення кваліфікації (журнали усіх груп зберігаються у відділі);

– Індивідуальний план роботи викладача та її облік:

– Посадові обов’язки працівників відділу;

– Бланк договору між ТКМЦНОІМ та закладом освіти про замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2021 році;

– Книга обліку та видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації;

– План-графік підвищення кваліфікації на 2020 рік;

– Розклади навчальних занять в СНО (щомісячно).

На стадії розробки План – графік підвищення кваліфікації на 2021 рік.

4.2. Видано 13 наказів з питань організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації та підсумків навчання слухачів.

4.3. Укладено комплект документів для бухгалтерії: цивільно-правові договори з викладачами курсів, копії документів викладачів, акти виконаних робіт.

4.4. Підготовлено публікації для інформаційного збірника №6 «Освіта Тернополя – 2020», «Освітянського альманаху – 2020», .

4.5. З 27 січня діє сторінка Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ у соціальній мережі Фейсбук.

4.6. Підготовлено навчальний відеокурс для дистанційної освіти ZOOM Video Conferencing.

4.7. На сайті  e-osvita.org розміщено понад 600 навчальних матеріалів для слухачів  курсів підвищення кваліфікації.

4.8. Розроблено форму свідоцтва і сертифіката про підвищення кваліфікації для слухача курсів, логотип СНО.

4.9. Укладено угоди про співпрацю з Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка, Управлінням Державної служби якості освіти в Тернопільській області в частині організації та проведення спільних заходів із забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.10. Підготовлено замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ в Університеті менеджменту освіти.

4.11. Підготовлено звіт для науково-методичної ради про результати роботи відділу у 2020 році та розробку нових актуальних розділів освітніх програм.

4.12. Зібрано та узагальнюються попередні замовлення закладів освіти на підвищення кваліфікації 2711 педагогів у 2021 році.

 

Консультанти відділу неперервної освіти:

                                                                                               Свінних Г.Г.

                                                                                               Ханзель Ж.І.

                                                                                               Серба Н.Р.

 

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам