Неперервна освіта

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу за 2021 рік.

Відповідно до плану роботи консультанти відділу неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ продовжували працювати над реалізацією науково-методичної проблеми  «Моделювання професійної траєкторії розвитку педагогів як інвестиція в розвиток якісної освіти в громаді».

 1. Курси підвищення кваліфікації

У 2021 році в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ  освітній процес розпочався 25 січня і завершився 15 грудня. Особливості організації навчання у групах обумовлювалися карантинними заходами, запровадженими в Україні у зв’язку з пандемією Covid-19, розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними документами МОН України, які регламентували діяльність суб’єктів післядипломної освіти.

За цей час  виконано План-графік освітнього процесу. Всього 7428 слухачів навчалися у 297 групах. З них:

 • 83 групи навчалися за вечірньою, 207 – за дистанційною, 7 – за змішаною формами навчання;
 • 1217 слухачів у 44 групах опановували розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників»;
 • 1575 слухачів у 71 групі вивчали розділи програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників»;
 • 4636 слухачів у 182 групах вивчали розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу».

Заняття для 2-х сформованих груп ФФМ_30 перенесені на 2022 рік з об’єктивних причин.  

Усього навчанням було охоплено 2666 педагоги, в тому числі:

 • дошкільної освіти – 454;
 • початкових шкіл – 176;
 • загальної середньої освіти – 1759;
 • позашкільної освіти – 42;
 • професійно-технічної освіти – 82;
 • передвищої освіти – 120 осіб;
 • ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру №1 – 23;
 • інших закладів та установ ТМТГ та області – 10.

 Найбільшим попитом у 2021 році користувалися розділи освітніх програм з питань інклюзії, надання домедичної допомоги, безпеки здоров’я, інноваційних освітніх технологій, гуманізації освіти; із нововведених розділів – функціональної грамотності, супервізії та академічної доброчесності в освітньому процесі.

 1. Проведення інструктивно-методичних нарад, тренінгів, консультацій.

Проведено:

– навчання авторів розділів освітніх програм – викладачів курсів підвищення кваліфікації щодо роботи у віртуальній платформі MOODLE;

– локації з досвіду організації освітнього процесу в системі неперервної освіти за участю викладачів у рамках роботи Т-mistechka №6 та №7;

– для авторів і викладачів курсів проводяться консультації з питань вимог до методики організації освітнього процесу, розробки навчально-методичних комплексів та ведення документації;

– для керівників та педагогічних працівників закладів освіти – з питань підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, підготовки замовлень та договорів.

 1. Системотехнічне забезпечення СНО.

3.1. Створені та постійно оновлюються електронні бази даних:

– hеєстраційні списки педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ;

– замовлення на підвищення кваліфікації в СНО ТКМЦНОІМ;

– облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в СНО ТКМЦНОІМ;

– зведений облік вивчення окремих розділів освітніх програм педагогами ТМТГ у 2019-2023 роках;

– склад навчальних груп СНО ТКМЦНОІМ.

3.2. Відділ неперервної освіти представлений в мережі Інтернет сайтами e- osvita.org, info.osvita.te.ua та має сторінку «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ» у соціальній мережі Фейсбук.

Здійснюється систематичне адміністрування порталу СНО. Повністю оновлено сайт info.osvita.te.ua, зараз на стадії оновлення сайт e-osvita.org.

ТКМЦНОІМ зареєстрований у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі закладів освіти Міністерства освіти і науки України) та в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності МОН України.

 1. Документаційне та інформаційно-методичне забезпечення СНО.

4.1. Підготовлені і затверджені документи, які регламентують діяльність відділу неперервної післядипломної освіти та організацію освітнього процесу в СНО:

– Бланк договору між ТКМЦНОІМ та закладом освіти про замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2021 році;

– Книга обліку та видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації;

– План-графік підвищення кваліфікації на 2021 рік;

– Розклади навчальних занять в СНО (щомісячно).

На стадії розробки План – графік підвищення кваліфікації на 2022 рік.

4.2. Видано 15 наказів з питань організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації та підсумків навчання слухачів.

4.3. Укладено комплект документів для бухгалтерії: цивільно-правові договори з викладачами курсів, копії документів викладачів, акти виконаних робіт.

4.4. Із закладами загальної середньої освіти станом на 22.12.2021 укладено 69 договорів та актів виконаних робіт до них на використання освітньої субвенції.

4.5. Підготовлено публікації для інформаційного збірника «Освіта Тернополя – 2021», «Освітянського альманаху – 2021».

4.6. Забезпечено навчання працівників ТКМЦНОІМ та ІРЦ №1 на курсах підвищення кваліфікації в ЦІППО Університету менеджменту освіти.

4.7. Організовано розробку 23 нових актуальних розділів освітніх програм та 10 програм тренінгів для вчителів 5-6-х класів НУШ за освітніми галузями.

4.8. Зібрано та узагальнюються попередні замовлення закладів освіти на підвищення кваліфікації педагогів у 2022 році.

 

Консультанти відділу неперервної освіти:

                                                                                               Свінних Г.Г.

                                                                                               Ханзель Ж.І.

                                                                                               Серба Н.Р.

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам