Неперервна освіта

Звіт відділу неперервної післядипломної освіти за 2021-2022 н.р.

Звіт відділу неперервної післядипломної освіти за 2021-2022 н.р.

Відповідно до плану роботи на 2021/2022 н.р. консультанти та викладачі відділу неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ працювали над реалізацією загальної науково-методичної проблеми  «Моделювання професійної траєкторії розвитку педагогів як інвестиція в розвиток якісної освіти в громаді» та основних завдань відділу на плановий період:

 1. Організація освітнього процесу за ліцензованими програмами. Оновлення тематики та змісту розділів ліцензованих освітніх програм відповідно до потреб та запитів педагогічних працівників.

З вересня 2021 по червень 2022 року на курсах підвищення кваліфікації було організовано освітній процесі у 46 групах за програмою «Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників» (СГМ), слухачі 58 груп вивчали розділи програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» (ЗПМ), у 188 групах – програми  «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу» (ФФМ). Якщо у 2020/2021 році в умовах пандемії більшість груп навчалися дистанційно, то в І півріччі цього звітного періоду кількість груп змішаної та вечірньої форми навчання суттєво зросла, а після початку воєнних дій знову зменшилась. При цьому кількість педагогів, охоплених навчанням, суттєво не змінилась порівняно з попереднім звітним періодом (296 групи, 7213 слухачів)  (Таблиця 1).

Таблиця 1.

Програма Півріччя Кількість груп Кількість слухачів, охоплених різними формами навчання Всього слухачів
дистанційна змішана вечірня
СГМ Вересень-грудень 2021 17 87 67 279 433
ЗПМ 31 413 18 207 638
ФФМ 84 1191 75 783 2049
РАЗОМ: 132 1691 160 1269 3120
СГМ Січень-червень 2022 29 730 86 816
ЗПМ 27 487 22 509
ФФМ 108 2574 24 170 2768
РАЗОМ: 164 3791 132 170 4093
Всього за рік: 296 5482 292 1439 7213

Найбільшим попитом у слухачів користувалися такі розділи освітніх програм:

Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників – «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища», викладач Кордуба Н.Я.; «Школа безпеки. Безпека здоров’я», викладач Козловська Л.П.; «Ноосферна освіта  –  парадигма формування  людини  ХХІ століття», викладач Ковальчук Л.М.; «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки», викладач Сампара О.В.; «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу», викладач Нюня Т.Л.; «Супервізія в освітньому процесі», викладачі Гордіюк Н.М., Смолей В.В., Несмашна Г.Є..

Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників – «Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання», викладач Козловська Л.П.; «Інструменти ІКТ сучасного педагога», викладачі Подобівський В.С., Затильна Г.Л.; «Мовна комунікація в педагогічній діяльності», викладачі Гапон Л.О.,  Задорожна О.М.; «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина», викладачі Новосад Р.В., Мурза С.З.; «Функціональна грамотність педагога», викладач Задорожна О.М.;

  Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу – «Готовність старшого дошкільника до навчання в школі», викладач Хомик О.Ф.; «Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО», викладач Венгер Л.С.; «Швидкочитання. Мегапам’ять», викладач Лозова Н.М.; «Навчання навичкам надання домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів», викладач Ляхович Р.М.; «Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)», викладач Брацун В.В.; «Формування фахової/професійної компетентності в умовах впровадження концепції НУШ», викладач Горішна О.М.; «Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі», викладач Костенко О.С.;  «Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій», викладач Вишневська Н.М.;  «Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах», викладач Смолей В.В.; майстер-класи декоративно-прикладного спрямування та інші.

На основі моніторингу замовлень закладів освіти, пропозицій викладачів та висловлених педагогами побажань навчальний план на 2022 рік був доповнений новими актуальними розділами освітніх програм. Рішенням науково-методичної ради ТКМЦНОІМ від 05.10.2021, протокол № 2, введено нові розділи в освітні програми, більшість з яких користувалася попитом у слухачів (Таблиця 2).

Таблиця 2.

Нові розділи освітніх програм курсів підвищення кваліфікації

при ТКМЦНОІМ на 2022 рік

Шифр курсу Назва програми Кількість годин Автор
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників СГМ
СГМ_13 Супервізія в освітньому процесі 30 Смолей В.В.

Гордіюк Н.М.

Несмашна Г.Є.

СГМ_14 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти 12 Смолей В.В.
СГМ_15 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти 12 Литвинюк Г.І.
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності

педагогічних працівників ЗПМ

ЗПМ_32 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 Балик Н.Р.

Шмигер Г.П.

ЗПМ_33 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 Балик Н.Р.

Шмигер Г.П.

ЗПМ_34 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 Балик Н.Р.

Шмигер Г.П.

ЗПМ_35 Безпека цифрової особистості 9 Балик Н.Р.

Шмигер Г.П.

ЗПМ_36 Організація написання науково-дослідницьких робіт 3 Гринюка Б.М.
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу

ФФМ

ФФМ_146 Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 Лесів В.С.
ФФМ_147 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 Венгер Л.С.
ФФМ_6а Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 Брацун В.В.
ФФМ_152 Мотиваційний лист – новація вступної кампанії 2022 року 4 Задорожна О.М.
ФФМ_148 Методичні аспекти викладання польської мови як другої іноземної 6 Нестайко І.М.
ФФМ_149 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 Смолей В.В.

Подобівський В.С.

ФФМ_44а Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 2. 12 Тарас Н.І.

Романишин Т.В.

Грицюк Т.В.

Стеців Г.А.

ФФМ _55 Майстер-клас: Витинанка 6 Дудар Г.М.
ФФМ_143 Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 Климчук Б.В.

Огнистий А.В.

Єднак В.Д.

Огниста К.М.

Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16
ФФМ_142 Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8 Адамська З.М.
ФФМ_145 Нова українська література для Нової української школи 8 Гузар О.В.
ФФМ_151 Бібліотека – центр інноваційної думки 10 Ясьончик О.З.

Костилєва О.В.

ФФМ_144 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4 Нюня Т.Л.
ФФМ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів 6 Гнатюк Ю.В.
ФФМ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії 16 Смолей В.В.
ФФМ 140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 16 Смолей В.В.
Підготовка вчителів базової школи до впровадження НУШ (ФФМ_150)
НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми
ФФМ_150ум – вчителі української мови і літератури 6 Гапон Л.О.

 

ФФМ_150зл – вчителі зарубіжної літератури 6 Ковальчук Л.М.
ФФМ_150ін – вчителі іноземних мов 6 Турчин О.М.
ФФМ_150м НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Соловей О.М.
ФФМ_150пр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Козловська Л.П.
ФФМ_150тр НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Репіленко Л.Л.
ФФМ_150іф НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Соловей О.М.
ФФМ_150оз НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь соціальна і здоров’язбережувальна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Козловська Л.П.
ФФМ_150іс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Вівчар А.Д.
ФФМ_150_мс НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Федун Г.П.
ФФМ_150 пп Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ 6 Несмашна Г.Є.
ФФМ_150_етика НУШ. 5-6 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 Ковальчук Л.М.

373 педагоги, які з вересня 2022 року почнуть працювати у 5-х класах, вивчали розділ «НУШ. 5-6 класи. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми» за окремими освітніми галузями. На замовлення закладів освіти розроблено курс «Мотиваційний лист – новація вступної кампанії 2022», який опанували 56 учителів.

 

 1. Удосконалення моделей професійної комунікації слухачів СНО в умовах дистанційного навчання в режимах онлайн та офлайн на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів.

Педагоги вивчали й розвивали раніше набуті навички використання різних ІТ-ресурсів при організації дистанційного навчання школярів: сервісів Google, Moodle, віртуальної стіни Padlet, Kahoot, Quizizz, Gopollock, App.wizer.me, Quizlet, Plickers, GoAnimate, PowToon, Wideo,  Moovly, VideoScribe, Master-Test, Proprofs, EasyTestMaker, інтерактивних вправ LearningApps, відеохостингів Youtube, Yahoo, сервісів для створення блогів та сайтів Bloger, Wix, ModX, Ucoz, Simplesite, WordPress, Joomla, ресурсів Smart середовища тощо.

Незалежно від обставин упродовж усього навчального року освітній процес на курсах підвищення кваліфікації не припинявся жодного дня. Цьому сприяє навченість педагогів до роботи у віртуальному середовищі. Чітко відслідковується тенденція зростання умінь слухачів до дистанційного навчання: у вересні-грудні 2021 року в середньому нараховувалося 27,3 слухачів у групі, у січні-лютому 2022 року ця кількість зросла до 29,4. З початком воєнних дій кількість слухачів зменшилась до 20,8  (частина зареєстрованих педагогів стали вимушеними переселенцями), але  вже у квітні-червні зросла до 25,2 слухачів у групі.

 1. Розвиток СНО як конкурентоспроможної моделі організації післядипломної освіти педагогів. Активізація PR-кампанії про ТКМЦНОІМ як суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою залучення до навчання педагогів з інших регіонів.

Кількість педагогів, які реєструються на курсах підвищення кваліфікації ТКМЦНОІМ з року в рік зростає, чому сприяє консультаційна і роз’яснювальна робота працівників відділу щодо прав та обов’язків педагогів у питаннях їхнього особистого професійного зростання, підвищення кваліфікації та атестації відповідно до чинних нормативних документів з цих питань.

У 2021 року в системі неперервної освіти центру навчалися 216 педагогів із закладів передвищої, професійно-технічної освіти та з інших регіонів, а в І півріччі цього 2022 року їхня кількість уже склала 196 осіб.

 1. Розширення на договірній основі зв’язків із навчальними, науковими та науково-методичними установами, спрямованих на забезпечення неперервної освіти і професійного зростання педагогів.

На основі укладених договорів про співпрацю з Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних наук України та замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ в ЦІППО УМО, з Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка та Управлінням Державної служби якості освіти в Тернопільській області в частині організації та проведення спільних заходів із забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

 • навчальні заняття зі слухачами курсів проводять науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти – ТНПУ імені В.Гнатюка, ТНМУ ім. І. Горбачевського, ЗУНУ, ТНТУ ім. І. Пулюя, закладів передвищої освіти – Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. І .Пулюя та Галицького коледжу імені В. Чорновола, управління ДСЯО;
 • на основі замовлень і побажань педагогів ТМТГ науково-педагогічні працівники розробили програми нових розділів: Сучасні освітні технології: кейс-уроки, Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking), Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling, Безпека цифрової особистості, Цифрова грамотність працівника психологічної служби, Нова українська література для Нової української школи;
 • залучили понад 800 педагогів закладів загальної середньої освіти громади до навчання на базі Центру підвищення кваліфікації ТНПУ імені В. Гнатюка за ліцензованими освітніми програмами.
 1. Організація підвищення кваліфікації педагогів Тернопільської МТГ в ЦІППО Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України.

На основі договору про співпрацю, укладеного між ТКМЦНОІМ та УМО АПН України відділ неперервної освіти організує залучення педагогів ТМТГ до підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту АПН України:

 • 28 працівників ТКМЦНОІМ та ІРЦ № 1 у жовтні 2021 завершили навчання в ЦІППО УМО за програмою «Проєктний менеджмент в управлінні ЗО у контексті децентралізації» в обсязі 150 годин;
 • у рамках Всеукраїнського експерименту «Розвиток лідерської компетентності закладів загальної середньої освіти в умовах упровадження Концепції НУШ» (2020-2022 роки) 23 працівники ТКМЦНОІМ у січні-лютому 2022 року завершили навчання за 30-годинною програмою «Супервізія в менеджменті та освітньому процесі НУШ» і отримали сертифікати супервізорів АПН України;
 • щороку готуємо пакет документів (інформаційні листи, договори, подання, списки) для замовлення навчання педагогів громади в ЦІППО УМО.
 1. Розвиток навчально-матеріальної бази для проведення навчальних занять із слухачами курсів підвищення кваліфікації. Поповнення та оновлення матеріалів репозитарію – електронної бібліотеки ТКМЦНОІМ, ресурсів для дистанційної освіти. Проведення каталогізації ресурсів закладів та установ освіти Тернопільської МТГ, спрямованих на професійний розвиток педагогів.

Розширено навчальну базу відділу за рахунок створення аудиторії супервізії.

Постійно оновлюються електронні бази даних:

– Реєстраційні списки педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ;

– Замовлення на підвищення кваліфікації в СНО ТКМЦНОІМ;

– Облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в СНО ТКМЦНОІМ;

– Склад навчальних груп СНО ТКМЦНОІМ.

ТКМЦНОІМ зареєстрований у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі закладів освіти Міністерства освіти і науки України) та в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності МОН України.

 1. Розробка нових версій сайтів порталу системи неперервної освіти ТКМЦНОІМ.

З вересня 2021 року працюють нові удосконалені версії сайтів ТКМЦНОІМ tkmco.org та відділу неперевної освіти info.osvita.te.ua, з січня 2022 року – сайту електронного навчання e-osvita.org.

Консультанти відділу Свінних Г.Г., Серба Н.Р. адмініструють сайти info.osvita.te.ua та e-osvita.org відповідно. Консультант Ханзель Ж.І. веде сторінку відділу «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ» у соціальній мережі Фейсбук.

Репозитарій СНО має сформовані колекції,  постійно оновлюється  нормативними документами, методичними рекомендаціями та актуальними матеріалами з досвіду роботи педагогів.

 1. Організація та проведення системи заходів для керівників і педагогічних працівників закладів освіти щодо роз’яснення процедур атестації та сертифікації.

Консультанти та викладачі відділу неперервної освіти брали участь у підготовці та проведенні 8 освітнього Трансфер-містечка, Свінних Г.Г. і Ханзель Ж.І. підготували статтю «Інноваційний підхід до навчання педагогічних працівників у регіональному просторі неперервної освіти» (Освітянський альманах. Аналітичні інструменти оцінювання освітньої діяльності. Тернопіль, в-во «Підручники і посібники», 2022).

Консультанти відділу здійснюють постійне консультування керівників закладів освіти і педагогічних працівників з питань нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, беруть участь у роботі атестаційної комісії при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, забезпечують організацію атестаційного процесу та підготовку відповідних документів щодо працівників центру. У 2022 році організовано атестацію  7 консультантів ТКМЦНОІМ.

Одним з пріоритетних напрямів роботи працівників ТКМЦНОІМ є мотивація та стимулювання педагогів до постійного навчання, самовдосконалення, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу. Консультанти ТКМЦНОІМ Козловська Л.П., Соловей О.М., Турчин О.М., Гапон Л.О.  пройшли  підготовку тренерів-педагогів та здійснювали підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області, які у 2022/2023 н.р. навчатимуть учнів базової школи в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої  освіти. Працівники ТКМЦНОІМ проводили курси підвищення кваліфікації у відділі неперервної освіти відповідно до плану-графіка та за складеними і затвердженими програмами.

 

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам