#T'mistechkо

8 Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

Упродовж двох днів у м. Тернополі проходило 8 Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (D#08 T’mistechko-2022) на тему: «Модельні програми та професійний розвиток педагогів – продуктивні інструменти якісних освітніх послуг». Захід зініційований Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу та проведений спільно з науковцями ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, ТНПУ ім. В. Гнатюка, Інклюзивно-ресурсного центру м. Тернополя та психологами міста.

У режимі онлайн було проведено 29 заходів у різних локаціях.

Під час презентаційної локації  начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк привітала учасників D#08 T’mistechko-2022, звернула увагу на важливості та актуальності теми заходів в період реформування освіти; подякувала науковцям та педагогам за те, що беруть активну участь у розвитку освітянської галузі громади, пріоритети якої змінилися в період воєнного стану в Україні; за їх активну життєву позицію, орієнтовану на перемогу, волонтерську діяльність з метою забезпечення мирного майбутнього України. Наголосила на важливості надання підтримки та організації психологічної допомоги здобувачам освіти, батькам дітей, в т.ч. з категорії вимушених переселенців.

Директор ТКМЦНОІМ Галина Литвинюк окреслила завдання D#08 T’mistechkа-2022; відзначила, що модельні програми та професійний розвиток педагогів є продуктивними інструментами якісних освітніх послуг. Проаналізувала вимоги до модельних навчальних програм як документу, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

Наскрізною лінією у заходах D#08 T’mistechkа-2022» стала психологічна підтримка учасників освітнього процесу, спрямована на зміцнення психологічної стійкості та подолання викликів війни. Науковцями, психологом ТКМЦНОІМ Несмашною Г.Є. та психологами міста проведено ряд заходів з метою надання допомоги керівникам, педагогічним працівникам закладам освіти в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, а також надання психологічної підтримки учням та їх батькам, в т.ч. тим, які належать до категорії вимушених переселенців. В умовах війни педагогам, як ніколи, потрібна підтримка психологів, — поради, як працювати з дітьми та як самим впоратися зі стресом. Адже якість освіти сьогодні багато в чому залежить від того, наскільки вчитель розуміє процеси, що відбуваються з учнями, уміє аналізувати; як втрата рідних, вимушене переселення та інші психологічні травми впливають на їхню здатність навчатися.

Звичних навичок управління в сучасних реаліях буває замало, щоб сфокусуватися на цілому спектрі нових завдань, які з’явились перед адміністраціями шкіл та дитячих садків в умовах війни, тож для керівників закладів освіти працювали 3 локації, на яких висвітлювалися теми:

  • «Психологічні аспекти антикризового управління навчальним закладом в умовах воєнного стану» (Андрійчук І.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування ТНПУ ім. В. Гнатюка);
  • «Психологічний ресурс управління закладом освіти в умовах війни» (Бондарчук О.І., доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувачка кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України);
  • «Адаптивне управління закладом освіти в умовах невизначеності» (Рябова З.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Університету менеджменту освіти НАПН України)

Упродовж двох днів працювали чотири локації для педагогів, учнів громади, батьків учнів-переселенців, які отримати від практичних психологів громади як нові ідеї для допомоги дітям, так і психологічну підтримку для себе, взявши участь в онлайн-заходах на теми:

  • «Безпечне та здорове освітнє середовище НУШ в часі війни» (локація «Конфліктно-коригуюча», Космина Н., практичний психолог ТЛ № 21- СМШ ім. І. Герети);
  • «Психологічна стійкість батьків у часі війни» (локація «Інформаційно-психологічна», практичні психологи Квілінська М., ТКГ; Нетребська В., ТПШ № 3);
  • для класних керівників 9-11 класів та їх учнів – «10 способів миттєвої допомоги для тебе» (локація «Інформаційно-мотиваційна», Гусак А., практичний психолог ТЗОШ І-ІІІ ст. № 14);
  • для батьків та класних керівникам 5-9 класів «Як допомогти дитині пережити досвід війни?» (локація «Ситуаційно-медіаційна», психолог ТКМЦНОІМ, супервізор, Несмашна Г.Є.).

Практичні психологи висвітлювали проблеми сьогодення та війни, яка торкнулася українців, допомагали батькам знайти методи подолання стресу, стабілізації внутрішнього стану за допомогою різних технік та методик, способи допомоги дітям у непрості воєнні часи.

У процесі побудови педагогами закладів освіти продуктивної взаємодії з батьками дітей з ООП перш за все необхідно пам’ятати, що для батьків народження дитини з порушеннями психофізичного розвитку належить до тих психотравмуючих ситуацій, які суттєво трансформують весь уклад життя родини порівняно з батьками нормотипових дітей. Саме тому психологом ІРЦ Гарматій Г.Я. проведено заняття в Інклюзивно-прогностичній локації на тему: «Роль батьків в інклюзивному навчанні дитини» з метою налагодження конструктивної взаємодії педагогів закладів з батьками дітей з ООП. Було надано коротку характеристику батьківсько-дитячим відносинам й особливостям комунікації подібних сімей з соціумом, розкрито травматичні переживання батьків і їхні очікування від співпраці з педагогічним колективом закладу, де створюється інклюзивне навчання.

Продовжується плідна співпраця управління освіти і науки ТМР, ТКМЦНОІМ з науковцями Університету менеджменту НАПН України, ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Починаючи з 2022-2023 навчального року в освітній процес закладів загальної середньої освіти будуть поетапно впроваджуватися модельні навчальні програми за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Барна О.В., к.п.н., доцент кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка, у «Модельно-діяльнісній» локації звернула увагу заступників директорів ІІ-ІІІ ст. та заступників директорів з методичної роботи на особливостях впровадження «Модельних навчальних програм та підручників для 5-6 класів базового Держстандарту».

Консультанти ТКМЦНОІМ у «Модельно-діяльнісних» локаціях проаналізували з учителями модельні програми відповідно до освітніх галузей та підручники, що рекомендуються МОН України для використання у 5 класах НУШ. Розглянули нормативно-правову базу навчально-методичного забезпечення НУШ у базовій школі, принципи обрання модельних навчальних програм, ресурси із створення навчальних програм тощо. Звернули особливу увагу на методичні рекомендації щодо вибору модельних навчальних програм з інтегрованих курсів і міжгалузевих інтегрованих курсів для 5–9 класів Нової української школи.

Зі шкільними бібліотекарями громади проведено вебінар з теми «Бібліотека як осередок науково-методичного супроводу педагогів  в умовах НУШ» (локація «Методично-прогностична»).  Бібліотекарів ознайомлено з модельними навчальними програмами для 5-6 класів з метою допомоги вчителям у виборі підручників для учнів 5 класу.

Заступникам директорів з методичної роботи, психологам та вчителям, які працюють з обдарованими дітьми, у «Системно-діяльнісній» локації розкрито особливості «Психолого-педагогічної готовності вчителів до змін та інновацій в Новій українській школі». Основні компоненти готовності вчителів до впровадження інновацій, робота з інтерактивними картами, асоціативні вправи – основні елементи спільної роботи в рамках заходу.

Під час роботи «Системно-діяльнісної» локації учителі початкових класів збагатили власний досвід із упровадження «Системно-діяльнісний підходу в початковій школі як філософії освіти НУШ», що будується на основі активної дії та діяльності дітей, а також ознайомились із результатами досліджень наукової спільноти The LEGO Foundation щодо даної проблеми.

Доценти кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка Балик Н.Р., к.п.н, та Шмигер Г.П., к.б.н, ознайомили керівників початкових шкіл та заступників директорів школи І ст. із «Креативними технологіями візуалізації контенту в контексті НУШ» (локація «Діяльнісно-прогностична»).

Дієвим інструментом професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти в умовах реалізації завдань «Нової української школи» є супервізія. Для вихователів ЗДО проведено заняття на тему «Супервізія в умовах упровадження Базового компоненту дошкільної освіти» Під час онлайн-зустрічі в «Наставницько-діяльнісній» локації педагоги ознайомились із особливостями проведення супервізії в закладі дошкільної освіти в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розглянули зміст принципів і їх роль у процесі проведення супервізії відповідно до вимог БКДО, обговорили проблемні аспекти  роботи  наставництва.

Роль іміджу сучасного педагога набуває все більшого значення, що зумовлено ростом конкуренції на ринку освітніх послуг України. Тому важливим є вирішення стратегічної освітньої проблеми – формування позитивного іміджу сучасного педагога, як найважливішого складника його майстерності. Ремех Т., к.п.н., завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник з викладачами курсів неперервної освіти ТКМЦНОІМ розглянули тему «Професійний імідж педагогів» (локація «Професійно-прогностична»), проаналізували результати теоретичних досліджень з питань розвитку фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти як одного із ключових елементів досягнення високого рівня освітнього закладу.

Для організаторів виховного процесу та керівників гуртків проведено вебінар на тему: «Педагогічний коучинг як ефективна технологія професійного розвитку педагога» (локація «Професійно-прогностична»). Учасники розглянули коучинг як інноваційну освітню практику, яка дає можливість формувати навички ефективної взаємодії, опановувати правила саморегуляції; мотивувати кожного на особистісний та професійний ріст; визначили зміст, можливості і рівні професійних змін педагога при використанні технології коучингу.

Працівники ТКМЦНОІМ, окрім того, що працювали в локаціях із педагогами, теж підвищували свій професійний рівень, працюючи в «Консультативно-прогностичній» локації. Гузар О.В., к.ф.н,, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка, провела заняття з теми «Як Ви?  Війна vs життєвий баланс». Саме життєвий баланс є ключем до щастя. Всім відомо, що дисбаланс у нашому житті призводить до постійних тривог, стресів і навіть захворювань. Тому дуже важливо знайти свою внутрішню гармонію. Як саме досягнути стану життєвої рівноваги та відчувати себе щасливим і чи це можливо у період війни? Гузар О.В. зауважила, що знаходити баланс в житті – справа, яка потребує багато часу, зусиль та усвідомленості. Тому дуже важливо у відносинах з оточуючими, особливо у складний воєнний час, не забувати про такі людські цінності як людяність, взаємоповага, взаємодопомога, підтримка тощо.

Заходи D#08 T’mistechkа сприяли підготовці педагогічних працівників до реалізації Державного стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 н.р. Керівникам та їх заступникам надано чіткі методичні рекомендації щодо написання освітніх програм закладів загальної середньої освіти, навчальних планів, розподілу годин між освітніми галузями, упровадження інтегрованих курсів і міжгалузевих інтегрованих курсів для 5 класів Нової української школи; педагогічним працівникам – щодо  принципів вибору модельних програм, замовлення підручників для 5 класів НУШ тощо.

Розглянуті питання D#08 T’mistechkа-2022 надзвичайно актуальні та важливі в період реформування освітньої галузі, в період воєнного стану в Україні. Заняття, організовані у професійному співробітництві з науковцями закладів вищої освіти, сприяли детальному ознайомленню керівників та їх заступників з особливостями організації освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану,  ґрунтувалися на поєднанні теорії та практики, підготовці педагогічних працівників до впровадження Держстандарту у 5 класах у 2022-2023 н.р., сприяли розширенню поля педагогічної діяльності, формуванню професійних компетентностей педагогів, їх індивідуальної освітньої траєкторії розвитку.

Матеріали усіх заходів D#08 T’mistechko-2022 розміщені на сайті та блогах працівників ТКМЦНОІМ.

 

 

© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам